Plastic tas is niet duurzamer dan papieren tas - Stichting De Noordzee

TasReactie op artikel uit De Volkskrant van 9.1.16 ‘Zo duurzaam is de papieren tas niet
De plastic tas is sinds 1 januari aan banden gelegd. Er mogen geen gratis tasjes meer worden uitgedeeld. Sommige winkeliers stappen over op de gratis papieren tas. Redacteur Jonathan Witteman betoogt (Volkskrant van 9 januari) dat ‘papieren tassen nog slechter zijn voor het milieu dan plastic tassen’.  Hij beroept zich daarbij op een rapport van TNO. Dat rapport verscheen een jaar geleden en was geschreven in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Direct na publicatie werd de ‘conclusie’ door de verpakkingsindustrie breed uitgemeten: ‘de plastic tas is een prima keuze’ en ‘van de onderzochte tassen is de plastic tas qua milieu-impact de beste keuze’. 

Wat Witteman niet vermeldt, is dat in het bewuste rapport de milieu impact van zwerfafval van de plastic tas buiten beschouwing is gelaten, terwijl in Nederland plastic tasjes op nummer 3 staan in de top 10 van op het strand gevonden items (de afgelopen 10 jaar gemiddeld 24 stuks per 100 m). Het TNO rapport is beoordeeld door een wetenschappelijke commissie bestaande uit experts van de toegepaste levenscyclusanalyse. Hun mening staat in een bijlage. Zij benadrukken dat het onderzoek ‘niet volledig conform de geldende ISO-norm is uitgevoerd’ en dat ‘het resultaat niet geschikt is voor het ondersteunen van keuzen tussen draagtassen (…)’.

In veel studies naar de impact van plastic is het helaas gebruikelijk dat de milieuschade door plastic zwerfvuil buiten beschouwing wordt gelaten. In die studies komt plastic vervolgens ten opzichte van andere materialen als beste optie voor het milieu uit de bus. Voormalig staatsecretaris Mansveld liet zich gelukkig niet in de luren leggen door de lobby vóór de plastic tas. Zij stelde in de aanloop van het verbod op de gratis plastic tas, dat – vanwege het feit dat plastic zich ophoopt in het milieu en niet afbreekt – plastic voor haar ‘geen duurzaam alternatief’ is. ‘Wie duurzaam wil zijn, neemt zijn eigen boodschappentas mee naar de supermarkt’, zegt Witteveen. Dáár is iedereen het over eens.

Floris van Hest, Directeur Stichting De Noordzee
Maria Westerbos, Directeur Plastic Soup Foundation