Presentatie Manifest Toekomstige Generaties - Stichting De Noordzee

Presentatie Manifest Toekomstige Generaties

In Nederland groeit de roep om toekomstige generaties centraal te stellen in beleidsvorming. Hoewel Nederland internationaal stappen zet, ontbreken concrete wetten en instellingen ter bescherming van deze rechten. Het manifest roept op om de bescherming van toekomstige generaties te verankeren in wetgeving en instituties, met politieke wil en samenwerking tussen beleidsmakers en de maatschappij. Zo kunnen we een duurzame en rechtvaardige toekomst voor allen waarborgen.

Samen roepen wij de overheid op tot:

➤ Pas artikel 21 van de Grondwet aan en erken hierin het mensenrecht op een gezonde, schone en duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties;

➤ Zorg, via een ‘Wet op het welzijn van toekomstige generaties’, dat de Hoge Colleges van Staat en de overheid, planbureaus en adviesorganen op alle niveaus (landelijk, provinciaal en gemeentelijk), de belangen en het welzijn van toekomstige generaties (moeten) afwegen bij regelgeving en beleid, vergunningverlening, monitoring en handhaving;

➤ Stel een onafhankelijke belangenbehartiger in voor Toekomstige Generaties. Deze zou goed kunnen passen binnen het systeem van Ombudspersonen. Naast de Nationale Ombudsman, de Veteranenombudsman en Kinderombudsman; een Ombudspersoon Toekomstige Generaties.

Teken het manifest
Onderteken het manifest op de website van het Lab Toekomstige Generaties

Manifest Groot Print (1080 x 1350 px) (1)