Protest bij start van IMO conferentie over slopen van schepen - Stichting De Noordzee

Bij de start van de IMO conferentie over het slopen van schepen hebben 107 milieu- en mensenrechtenorganisaties, verenigd in het NGO Platform on Shipbreaking, met een demonstratie en het indienen van een ‘state of concern’ de deelnemende landen opgeroepen om effectieve maatregelen te nemen tegen de huidige slooppraktijken. Stichting De Noordzee is één van de oprichters van dit platform en voert een delegatie van milieugroepen aan bij de conferentie.
Veruit het grootste deel van de zeeschepen wordt aan het eind van hun leven gesloopt op stranden in India, Pakistan en Bangladesh. Alleen al in dit laatste land wordt 44% van alle schepen gesloopt. Bij deze praktijk vallen regelmatig slachtoffers, waaronder dodelijke. Het werk is zwaar en gevaarlijk. Bovendien kunnen ambulances en brandweerwagens niet bij het schip komen in geval van nood. Daarnaast worden het strand en de zee sterk vervuild. Zware stookolie, ladingresten, giftige verf en PCB’s zijn een paar voorbeelden van vervuilende stoffen die ongecontroleerd in zee stromen.
Vanwege de kredietcrisis en het uitfaseren van enkelwandige tankers zal de komende tijd een toename van sloopschepen te zien zijn.
Dat het anders kan bewijzen verschillende proefprojecten. Onder andere een project opgezet door de Nederlandse rederij Nedlloyd (nu onderdeel van het Deense Maersk) in China. Bij deze sloopwerf worden schepen aan de kade gesloopt; gevaarlijke materialen worden op een zorgvuldige wijze verwijderd en de werknemers dragen beschermende kleding.
De onderhandelingen in Hong Kong duren de hele week, vrijdag 15 mei zal de definitieve tekst bekend zijn.