PVDA vindt microplastics in cosmetica onaanvaardbaar - Stichting De Noordzee

Kamerlid Manon Fokke roept in motie op tot een Europees verbod
Amsterdam, 23 november 2012 – Volkomen onverwacht diende het nieuwe PvdA Kamerlid, Manon Fokke, donderdagavond een motie in. Hierin verzoekt zij de regering in gesprek te gaan met de cosmetica-industrie over het vermijden van microplastics in cosmetica. Bovendien verzoekt Fokke de regering om zich in Europees verband in te zetten voor een verbod op microplastics in verzorgingsproducten. Dinsdag 27 november stemt de Tweede Kamer over de motie. Er lijkt zich een Kamermeerderheid af te tekenen.
Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation gelooft het nog steeds niet: ‘Dit is echt een opsteker van jewelste. Manon Fokke durft als eerste te zeggen waar het op staat en verantwoordelijkheid te nemen. Daarin lijkt ze op oud-minister van Milieu Jacqueline Cramer, die in 2009 als eerste de plastic soep, in Europa, politiek op de kaart heeft gezet.’
Jeroen Dagevos van Stichting De Noordzee: ‘Het is ongelooflijk Stientje van Veldhoven, D66 Tweede Kamerlid, diende eveneens een motie in. Zij roept de regering op om – in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen – met marktpartijen om tafel te gaan om te zien hoe het gebruik van microplastics verminderd kan worden.’
Westerbos: ‘Als Unilever nu niet over de brug komt en – in navolging van Hema, Kruidvat, ETOS, De Tuinen, Trekpleister, Rituals en Dr. Van der Hoog – stopt met het toevoegen van microplastics, dan weet ik het ook niet meer.’
Fokke en van Veldhoven geven hiermee gehoor aan de campagne ‘Beat the Micro Bead’, waarin de Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee vragen om een Europees verbod op de verkoop van producten met microplastics per 1 januari 2014 of zoveel eerder als mogelijk. Wereldwijd wordt de campagne al door 22 NGO’s gesteund.
Maidenspeech
Manon Fokke eerder deze week in haar maidenspeech in de Tweede Kamer: ‘Van afvalstof naar grondstof wordt een bijna onmogelijke opgave als we niet ingrijpen in het huidige gebruik van microplastics in onder meer cosmetica. Je hoeft maar even de supermarkt of drogist binnen te lopen of je vindt tandpasta of shampoo waarin kleine stukjes plastic, de zogenoemde microplastics, zijn verwerkt. Deze plastics komen vervolgens via de afvoer in het oppervlaktewater terecht, met alle gevolgen van dien. Jaren geleden is hard gestreden om iets te doen aan vervuilende koelkasten en haarlakken. Nu moeten we constateren dat er weer verschillende producten op de markt zijn die erg vervuilend zijn voor ons milieu, in dit geval ons oppervlaktewater. De PvdA vindt dan ook dat er moet worden ingegrepen. Het milieu is te belangrijk om toe te staan dat via “goedkope stappen snel thuis” de industrie dergelijke middelen in cosmetica verwerkt, terwijl duurzame middelen ook gewoon voorhanden zijn. Gelukkig is er inmiddels ook al een aantal bedrijven dat zelf heeft besloten om te stoppen met het toevoegen van microplastics. Wij zijn er echter nog niet. De PvdA-fractie is van mening dat wij hier als overheid onze verantwoordelijkheid moeten nemen en voor de toekomst moeten vastleggen dat in cosmetica dergelijke microplastics niet langer worden verwerkt.’
CDA
Manon Fokke kreeg vervolgens steun van het CDA-kamerlid Agnes Mulder: Wij zijn het eens met de PvdA-fractie dat er goed gekeken moet worden naar de microplastics in cosmetica. Het gebruik daarvan is erg schadelijk. Ik hoop dat de app snel op de markt komt, want ik zou zelf ook graag willen weten welke producten microplastics bevatten. Met de app kunnen consumenten bewust met het gebruik van microplastics omgaan. (Redactie: deze app is er al).
Kamerbreed lijkt zich een meerderheid voor de motie te vormen met de PvdA, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, Groen Links en de SP.
Beat the Micro Bead
Inmiddels steunen de volgende milieuorganisaties de campagne Beat the Micro Bead: Algalita Marine Research Institute, 5Gyres, Natuur & Milieu, Plastic Pollution Coalition (met meer dan 150 aangesloten organisaties wereldwijd), de Waddenvereniging, Seas at Risk, Greenpeace, Sea First, Marine Conservation Society, Surfrider Foundation Holland, Deepwave, Project Blue Sea, Duik de Noordzee Schoon, Plastic Oceans Foundation, Surfrider Foundation Europe, European Environmental Bureau (EEB), Stichting Vissenbescherming, Kust & Zee, Washed Ashore. The Coastal & Marine Union (EUCC).
Zie voor de campagne ‘Beat the Micro Bead’ ook:
Gratis app
Videobrief Charles Moore
Music clip Beat the Micro Bead
Campagne Trailer