QSR 2010: het gaat nog niet goed met de zee! - Stichting De Noordzee

Het QSR (Quality Status Report) 2010 is online. Dit rapport geeft de huidige stand van zaken van de kwaliteit van het Noordoost Atlantisch gebied, inclusief onze Noordzee.
Natuurlijk wist ik al dat het nog niet goed genoeg gaat met de Noordzee. Daar houd ik me dagelijks mee bezig. Toch vond ik de belangrijkste resultaten uit het QSR 2010 best schokkend. Eigenlijk komt het er op neer, dat er weliswaar kleine verbeteringen in een aantal aandachtsgebieden van OSPAR zijn geweest, maar dat het nog helemaal niet goed gaat. Een kleine greep uit het QSR 2010:

  • biodiversiteit gaat nog steeds achteruit
  • slechts 1% van het OSPAR gebied is MPA. Bovendien worden de meeste MPAs niet goed beheerd.
  • Visserij heeft nog steeds heel grote effecten op het mariene ecosysteem: veel visbestanden worden niet duurzaam bevist, belangrijke prooi- of predatorsoorten worden weggevist met effecten op het hele ecosysteem; bijvangsten zijn een groot probleem. Er treedt significante schade op in ondiepe habitats en riffen als gevolg van bodemvisserij, m.n. boomkorvisserij
  • De concentratie lood is in 40% van de gemeten locaties te hoog en PAKs en PCBs zelfs in 50% van de gemeten locaties!
  • Er is veel afval in zee. meer dan 90% van de Noordse stormvogels heeft plastic in de maag en gemiddeld langs de hele Noordzee worden er rond de 700 stukken afval gevonden per 100 m strand.
  • Menselijke activiteiten op zee nemen alsmaar maar verder toe.

Dit rapport, waar jarenlang aan gewerkt is door de verschillende lidstaten, geeft weer aan dat er echt wat moet gebeuren om een schone en gezonde zee vol leven te krijgen. Ik hoop dat de verschillende landen zich nu ambitieuzer in gaan zetten voor de bescherming van de zee. Dat moet ook wel, want in 2020 moet de Goede Milieu Toestand zijn behaald. A.s. maandag is er een workshop van Verkeer en Waterstaat over de Goede Milieu Toestand. Ik ben benieuwd!