Raad van State geeft SDN gelijk: overheid moet komen met verbeterdoelen voor Noordzeekustzone - Stichting De Noordzee

In 2009 wees de overheid een deel van de kustzee aan als Natura 2000-gebied de Noordzeekustzone. De bedoeling van de Noordzeekustzone is dat de daar levende zeehonden, bruinvissen en zeevogels worden beschermd. Ook de zandbanken moeten er worden beschermd. Zij beslaan namelijk het grootste deel van de Noordzeekustzone en vormen een rijk leefgebied voor allerlei zeeleven. Ondanks dat het niet goed gaat met deze soorten en zandbanken, nam de overheid geen verbeterdoelen op in het aanwijzingsbesluit.
Volgens de natuurdoelen in het besluit zou de huidige ongunstige situatie voor deze soorten en zandbanken kunnen worden voortgezet. Stichting De Noordzee vond dat de natuurdoelen wél op verbetering moeten worden gericht en diende beroep in tegen het aanwijzingsbesluit!
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaf gisteren in haar uitspraak Stichting De Noordzee op een aantal punten gelijk:
– De Raad van State oordeelde dat de overheid niet duidelijk had gemaakt hoe met de behoudsdoelen voor de zandbanken, bruinvis en grijze zeehond een gunstige ‘staat van instandhouding’ kan worden bereikt
– Ook concludeerde de Raad van State dat nu het gebied voor de bruinvis is aangewezen, gebiedsbescherming nodig is, ook al is voor de bruinvis een generiek beschermingsplan in de maak
De overheid zal dus met een betere beslissing moeten komen. Voor de zandbanken heeft zij dat al met een verbeterdoel gedaan in een nieuw aanwijzingsbesluit voor de Noordzeekustzone. Dit recente besluit dekt een groter deel van de kustzee. Nu is het nog wachten of de overheid ook de natuurdoelen voor de grijze zeehond en de bruinvis van behoud naar verbetering zal bijstellen.
Wij zijn in ieder geval erg blij met dit eerste succes, en houden de ontwikkelingen nauw in de gaten.