Raadsel verminkte bruinvissen deels opgelost - Stichting De Noordzee

Grijze zeehond (C) EcomareOnderzoek heeft aangetoond dat grijze zeehonden dodelijke verwondingen bij bruinvissen veroorzaken. Al vele jaren spoelen jaarlijks dode bruinvissen aan met grote wonden, naast de ‘gewone’ dode bruinvissen die aanspoelen. Er is veel gespeculeerd over de toedracht van deze verwondingen, waarbij scheepsschroeven en grijze zeehonden als mogelijke veroorzakers werden genoemd.

Grijze zeehonden 

Samen met bruinvisexperts en vertegenwoordigers vanuit overheid en visserijsector is Stichting De Noordzee in 2010 een initiatief gestart om te zoeken naar de oorzaken van deze strandingen en mogelijke oplossingen. Er is nu bewijs gevonden dat grijze zeehonden in ieder geval een deel van de verwondingen veroorzaken. De faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht), IMARES Wageningen UR en het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee hebben gezamenlijk de doodsoorzaak van verminkte bruinvissen onderzocht. Bij dit onderzoek is DNA van drie verschillende grijze zeehonden gevonden in verse bijtwonden op drie bruinvissen die in 2013 aanspoelden. “Microscopisch onderzoek aan de wonden laat zien dat deze zijn toegebracht aan levende bruinvissen en niet aan dieren die al dood waren. Hierdoor blijkt duidelijk dat er sprake is van dodelijke aanvallen en niet van aas eten (bron: IMARES).”

Staand want netten

Maar, de vraag hoe de andere gestrande bruinvissen om het leven zijn gekomen, is hiermee nog niet opgelost. Een belangrijke vraag die blijft staan is welk deel van de gestrande bruinvissen door verstikking in staand want netten om het leven is gekomen. In Denemarken bijvoorbeeld komen ongeveer zesduizend bruinvissen per jaar in staand want netten terecht. Zonder duidelijkheid over de bijdrage van de staand wantvisserij in het Nederlands deel van de Noordzee aan de bruinvissterfte, tasten we nog in het duister over de noodzakelijke beschermingsmaatregelen voor de bruinvis. In elk geval moet voorkomen worden dat we nu de grijze zeehond volledige de zwarte piet toespelen, terwijl het dier mogelijk maar een klein aandeel heeft in de bruinvisstrandingen.

Lees het persbericht op de website van IMARES:
Grijze zeehonden hebben bruinvis op het menu
Eerder verschenen berichten over dit onderwerp:
Beschadigde bruinvissen spoelen weer aan op Nederlandse kust
Grijze zeehond valt bruinvis aan
Zeehonden die bruinvissen eten