Rapport aan Atsma: milieukwaliteit Noordzee gaat achteruit - Stichting De Noordzee

Woensdag 28 september was ik, Eelco Leemans, bij de aanbieding van een rapport over de Noordzee aan Staatssecretaris Atsma. Het rapport: Een Zee van Mogelijkheden (ondertitel: Het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee) is opgesteld door de Raden van de Leefomgeving. Zie www.rli.nl
De raden constateren onder meer dat de milieukwaliteit van de Noordzee, ondanks diverse maatregelen in de afgelopen decennia, nog steeds achteruitgaat en dat het beleid teveel versnipperd is. Zij adviseren een duidelijke regie van de Rijksoverheid, en wel bij één minister. Ook roepen de raden om betere internationale samenwerking en daadwerkelijke duurzame ontwikkeling.
Atsma: vooral wingewest
In zijn reactie stelde Atsma, dat er nuttige elementen in zaten, maar dat hij zeker niet alles uit het rapport zal overnemen. Hij ging vooral in op de mogelijkheden die de Noordzee biedt voor intensiever gebruik. In de discussieronde die volgde, heb ik opgeroepen om het Noordzee ecosysteem als uitgangspunt te nemen en gebruik goed af te stemmen op de natuurwaarde van waardevolle gebieden in de Noordzee. De Noordzee moet niet slechts gezien worden als een wingewest waar we naar hartelust gebruik van kunnen maken. Een halt aan het verlies van biodiversiteit is hard nodig. Daarvoor moet het gebruik verduurzamen: een verdere intensivering van gebruik werk averechts.
Visie
Bovendien is een duidelijke visie nodig hoe het ecosysteem er uit moet zien en welk duurzaam gebruik daarbij mogelijk is. Juist voor de toekomst moet een duidelijke visie komen over hoe wij met de Noordzee omgaan. Stichting De Noordzee heeft onlangs zo’n visie opgesteld, genaamd ‘Op weg naar een rijke Noordzee’.
Eelco Leemans
directeur Stichting De noordzee