Reactie op hoofdlijnen Klimaatakkoord - Stichting De Noordzee

Grijp de energietransitie aan om de Noordzeenatuur gezonder te maken

De Noordzee speelt een centrale rol in het Klimaatakkoord op hoofdlijnen. Er ligt een grote ambitie voor de uitbreiding van het aantal windmolens op zee. Ook Stichting De Noordzee ondersteunt de verdere ontwikkeling van wind op zee maar onder de belangrijke voorwaarde dat we deze energietransitie benutten de Noordzee schoner en gezonder te maken. Een van de belangrijkste redenen om klimaatverandering tegen te gaan is immers de bescherming van de natuur. Maar juist die natuur krijgt nu onvoldoende aandacht.

De uitrol van wind op zee brengt flinke risico’s voor vogels en ander zeeleven met zich mee die we moeten aanpakken. Maar tegelijkertijd ligt er ook een unieke kans de energietransitie aan te grijpen de Noordzeenatuur gezonder te maken. Er staan nu geen concrete afspraken over de Noordzeenatuur in het Klimaatakkoord op hoofdlijnen. En dat is zonde, er zijn kansen genoeg. Een voorbeeld is het aanleggen van oesterriffen – vroeger in grote getale aanwezig in onze Nederlandse Noordzee – in de windparken. Wat er in ieder geval nodig is, is een integrale visie op de Noordzee.  Een visie die richting geeft hoe de grote veranderingen die de Noordzee voor de boeg heeft te benutten om de natuur en het menselijk gebruik beter met elkaar in balans te brengen.

‘Onze boodschap aan de onderhandelaars: laten we de energietransitie juist aangrijpen de Noordzeenatuur gezonder te maken, dat betekent het opnemen van concrete en uitvoerbare natuurdoelen in het uiteindelijke akkoord en het ontwikkelen van een integrale visie hoe de natuur en menselijk gebruik beter met elkaar in balans te brengen. Deze kans kunnen we niet laten liggen.’ – Floris van Hest, directeur Stichting De Noordzee