Reactie Stichting De Noordzee verbod pulsvisserij - Stichting De Noordzee

Reactie Stichting De Noordzee op verbod pulsvisserij:

Juist in de oceanen waar de belangen van natuur en visserij soms haaks op elkaar lijken te staan zouden besluiten moeten worden genomen op basis van het best beschikbare wetenschappelijk bewijs. Zoals de overheid verplicht is de wetenschap te volgen bij het vaststellen van de jaarlijkse vangstquota voor vis, zo kan de wetenschap ons ook uitsluitsel geven over de merites van het pulsvissen. Voor de hoognodige verduurzaming van de visserijsector moeten we investeren in innovatie, en in onderzoek daarnaar. Het is daarom zonde dat deze beslissing is genomen voordat de resultaten van het grote onderzoeksproject bekend zijn. Het schept een slecht precedent als een mogelijk duurzame techniek wordt afgeschreven op basis van onderbuikgevoelens.


Lees hier meer over ons standpunt.