Recordaantal bruinvissen gestrand in 2011 - Stichting De Noordzee

In 2011 zijn 820 bruinvissen gestrand op de Nederlandse kust, dat is ruim twee keer zo veel als in de jaren ervoor. Tussen 2004 en 2010 spoelden er gemiddeld 400 bruinvissen per jaar aan. Universiteit Wageningen en Universiteit Utrecht doen onderzoek naar de doodsoorzaak van de gestrande bruinvissen. Uit dit onderzoek is gebleken dat een derde van de aangespoelde bruinvissen is verhongerd.
Op dit moment wordt er nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van het extreem hoge aantal strandingen in 2011. Mogelijke doodsoorzaken zijn ziekte of menselijke activiteiten op de Noordzee, maar het kan ook zo zijn dat er meer bruinvissen voor onze kust voorkomen.
Bruinvisbeschermingsplan
Eind november vorig jaar heeft staatssecretaris Bleker het bruinvisbeschermingsplan in ontvangst genomen. Dit plan geeft een overzicht van wat er allemaal moet gebeuren om bruinvissen in de Noordzee goed te beschermen en is geschreven door walvisdeskundigen Kees Camphuijsen en Marije Siemensma. Een belangrijk advies uit dit plan is dat er meer onderzoek moet komen naar bijvangst van bruinvissen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een monitoringsprogramma aan boord van visserijschepen.
Levende bruinvis
Als een bruinvis leven strandt, komt het team van SOS Dolfijn in actie. In totaal zijn er in 2010 twintig bruinvissen levend gestrand. De bruinvissen worden opgehaald en ondergebracht in het opvangcentrum in Harderwijk. Als de dieren hersteld zijn, worden ze als dit mogelijk is teruggezet in de Noordzee. Op dit moment zijn er vier bruinvissen in het opvangcentrum.
Schrijver: Marchien de Ruiter
(Bronnen: www.ecomare.nl, www.walvisstrandingen.nl, www.sosdolfijn.nl)