Red de Haai - Teken vóór 1 april de petitie van de Shark Alliance - Stichting De Noordzee

In april beslissen de Europese visserijministers over het lot van vele bedreigde haaiensoorten. Jouw steun is hard nodig om onze minister Verburg ervan te overtuigen dat bescherming van deze prachtige – maar kwetsbare – dieren hard nodig is, ook in de Noordzee. Teken daarom uiterlijk 31 maart de petitie van de Shark Alliance. Op woensdag 1 april wordt deze petitie in Diergaarde Blijdorp aangeboden aan de heer Hans Hoogeveen, directeur generaal van het ministerie van LNV.
Op 23 april zet minister Verburg haar handtekening onder een Europees actieplan voor haaien, waarin strengere regels staan met betrekking tot het ontvinnen en de bescherming van bedreigde haaiensoorten. Tot die tijd hebben alle EU-visserij ministers de mogelijkheid om op dit plan te reageren en aanvullingen en wijzigingen voor te stellen. Wij vragen minister Verburg om in Brussel ervoor te zorgen dat de conclusies van het plan zo krachtig mogelijk zijn en het plan snel geimplementeerd wordt. Om haar te ondersteunen, hebben de natuurorganisaties een Nederlands Haaien Actieplan opgesteld, met daarin een aantal specifiek voor Nederland belangrijke acties. Dit Nederlandse actieplan wordt tevens op 1 april aangeboden.
Red de Haai
Ben je het hiermee eens teken dan hier de petitie waarin we minister Verburg vragen om zich sterk te maken voor:
· Een vermindering in de vangsten van haaien
· Bescherming van bedreigde haaien en roggen soorten
· Een effectief verbod op ontvinnen van haaien
Wees er snel bij want op 31 maart sluit de petitie definitief!

Europese haaien bedreigd

Haaien zijn extra gevoelig voor overbevissing omdat de meeste soorten traag groeien, pas op hoge leeftijd geslachtrijp worden en weinig jongen voortbrengen. De meeste haaien en roggen populaties in Europa worden overbevist; een derde wordt zelfs met uitsterven bedreigd. Ondanks deze beangstigende cijfers is de vangst van meeste soorten niet gereguleerd en aan wetenschappelijk advies over vangstbeperkingen wordt zelden gehoor gegeven. Het verbod op ontvinnen (het aan boord afsnijden van de vinnen waarna de rest van de haai weer in zee wordt gegooid) is binnen de EU zelfs het zwakste van de wereld.
Met name Spanje, Portugal, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk spelen in Europa een grote rol in de haaienvangst. Veel andere landen hebben een kleiner maar zeker ook significante visserij op haaien en roggen. In Nederland is geen gericht visserij op haaien, maar ook in de Noordzee worden haaien bedreigd. Het gaat hier vooral om de bijvangsten van roggen en kleinere haaiensoorten, zoals de doornhaai, in de bodemvisserij.
Organisatoren
De Shark Alliance is een internationale coalitie van meer dan 60 organisaties actief op het gebied van natuurbescherming, wetenschap en recreatie die het haaienbeleid van de EU beoogt te verbeteren. Nederlandse leden van de alliantie zijn: Stichting De Noordzee, Protect the Sharks, Coral Reef Care en Seas at Risk (via de Waddenvereniging). De acties van de Shark Alliance worden in Nederland gesteund door o.a. de Scuba Academy en Diergaarde Blijdorp. Het Nederlands Actieplan voor Haaien is geschreven door De Waddenvereniging en Stichting De Noordzee in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds.
Achtergrond
Op 5 februari is door de Europese Commissie een Europees Actieplan voor Haaien gepresenteerd. Dit plan is de eerste stap om haaien de bescherming te geven die ze verdienen. Het plan voorziet niet alleen in de bescherming van bedreigde soorten, maar geeft aanbevelingen voor de onderbouwing van de vangstquota, gebaseerd op wetenschappelijke gegevens over de populaties. Verder wordt voorgesteld om het verbod op ontvinnen (op dit moment wereldwijd een van de zwakste) te herzien.