Reddingsboei voor haaien dankzij nieuw EU-Actieplan - Stichting De Noordzee

De Shark Alliance, waar Stichting De Noordzee onderdeel van uitmaakt, viert vandaag de lancering van het Actieplan ter Bescherming van Haaien van de Europese Commissie, dit plan maakt de weg vrij voor radicale verbeteringen in het beleid van de Europese Unie (EU) op het gebied van haaienbevissing en -bescherming.
Het plan is bedoeld om de informatie over de haaienvisserij te verbeteren, een einde te maken aan de overbevissing van haaien, speciale aandacht te schenken aan bedreigde haaiensoorten en mazen te dichten in het EU-verbod op ontvinnen, de verspillende praktijk waarbij haaien van hun vinnen worden ontdaan en de karkassen weer in zee worden gegooid. Het EU-haaienplan omvat maatregelen op nationaal, Europees en internationaal niveau.
“De lancering van het langverwachte EU-haaienplan betekent een grote stap voorwaarts bij de bescherming van haaien in Europese wateren en daarbuiten,” Aldus Sonja Fordham, beleidsdirecteur van de Shark Alliance. “De toezeggingen die in het plan zijn opgenomen wat betreft vangstbeperkingen op basis van wetenschappelijk advies, bescherming van bedreigde soorten en een strenger verbod op ontvinnen zijn cruciaal om een betere toekomst te kunnen garanderen voor de meest kwetsbare en vergeten diersoorten van Europa.”
De EU-visserijministers zijn voornemens om Raadsbesluiten over het plan vast te leggen tijdens de vergadering van de Raad Landbouw en Visserij in april. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van maatregelen om de bestaande visserijregels aan te scherpen, zoals het verbod op ontvinnen en de vangstbeperking voor haaien.
“Het welslagen van het EU-haaienplan hangt af van snelle vervolgvoorstellen van de Commissie en van de medewerking van lidstaten bij de aanvaarding en handhaving van de verbeteringen,” voegde Fordham eraan toe. “We dringen er bij alle visserijministers van de EU op aan om een spoedige implementatie van het haaienplan actief te ondersteunen, in overeenstemming met wetenschappelijk advies en het voorzorgsbeginsel.”