Respect Your Beach - Stichting De Noordzee

Afgelopen weekend hebben surfers langs de hele Nederlandse kust de stranden opgeruimd van afval. De “Beach Clean Up” werd georganiseerd door de Surfrider Foundation. De acties vonden plaats op tien verschillende locaties, van Vlieland op de Wadden tot Domburg in Zeeland. Met de acties willen de surfers aandacht vragen voor de grote hoeveelheid afval in zee en op het strand.
Zelf heb ik meegedaan aan de opruimactie in Scheveningen. Het was zaterdag stralend mooi weer, dus wat dat betreft waren de omstandigheden ideaal. De opkomst was goed en vol enthousiasme ging men aan het werk en niet zonder resultaat. In totaal werden er 50 vuilniszakken met afval opgehaald in Scheveningen.
Misschien kwam het door het mooie weer, maar wat mij opviel waren de zeer positieve reacties van de vele wandelaars op het strand. Eigenlijk is iedereen het er wel over eens, afval hoort niet thuis op het strand en in de Noordzee, daarom is het goed dat er een landelijke Beach Clean Up wordt georganiseerd.
Zelf vind ik de actie van de surfers een heel goed initiatief. Ten eerste wordt er echt iets aan het probleem gedaan doordat men de stranden opruimt langs de hele Nederlandse kust. Ten tweede, en dit is misschien nog wel belangrijker, wordt er aandacht gevraagd voor het probleem van afval in zee en op het strand.
Daarnaast vormt met name plastic een groot probleem aangezien het niet tot nauwelijks afbreekt en ophoopt in het milieu. Een slecht voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘Pools of Garbage’, miljoenen stukjes plastic die door de waterkolom drijven.
Donderdag (2 april ) zal de Tweede Kamer spreken over de beleidsnota ‘Duurzame Zeehavens’. Hopelijk heeft men hier ook aandacht voor het inzamelen van afval van zeeschepen in de havens, want wat afgelopen weekend wel duidelijk werd was dat, naast het afval afkomstig van recreanten, erg veel van het afval dat op de stranden ligt afkomstig is van bronnen op zee en dan met name zeeschepen en de visserij.