Ronde Tafel: Producenten- verantwoordelijkheid visnetten - Stichting De Noordzee

Op 3 juli is de Europese Single-Use Plastic richtlijn (EU/2019/904 voor minder wegwerpplastic in zee in werking getreden. Deze richtlijn pakt wegwerp plastic aan en wordt vaak SUP-richtlijn genoemd.  Onderdeel van deze richtlijn is ook de aanpak van kunststof vistuig in zee en op stranden. Dit wordt gedaan via de invoering van producentenverantwoordelijkheid ofwel Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). In Nederland zal deze UPV voor visnetten op 31 december 2024 in werking treden. Op dit moment wordt er gewerkt aan de verdere uitwerking van deze UPV.

42% van het afval is visserijgerelateerd

De afgelopen jaren is er binnen de Nederlandse visserijsector veel verbeterd in de afvalverwerking en -afgifte. Dankzij deze inspanningen is het visserijgerelateerd afval op onze stranden significant afgenomen, zo blijkt uit ons rapport “Goed op weg naar een schone Noordzee”.

Wel is visserijgerelateerd afval nog steeds het meest gevonden afval op de niet-toeristische stranden waar we ons strandafvalonderzoek uitvoeren: 42% van het afval is visserijgerelateerd. Het gaat vooral om vispluis, stukken visnet en touwen. Netten en stukken visnet die in zee terechtkomen kunnen schadelijk zijn voor het zeeleven, omdat dieren erin kunnen verstrikken.

Komende tijd zullen er belangrijke beslissingen genomen worden hoe de UPV in Nederland vormgegeven gaat worden. Een belangrijke drijvende factor is dat met de invoering van de Europese Richtlijn voor wegwerpplastic en vistuig de publieke aandacht voor visserij gerelateerd afval is toegenomen.

Meld je aan!

Met de organisatie van deze Ronde Tafel willen we samen met diverse stakeholders (bedrijven, overheden, NGO’s en kennisinstellingen) in gesprek hoe de UPV op de meest effectieve manier vormgegeven kan worden zodat het significant bijdraagt aan reductie van visserij gerelateerd afval en daarmee aan een schone Noordzee.

De Ronde Tafel zal online plaatsvinden. Verdere details inclusief een agenda volgen voorafgaand aan deze bijeenkomst. Wij vragen alle geïnteresseerden vriendelijk om zich aan te melden door te mailen naar Marijke Boonstra ([email protected]).

Marijke

Marijke Boonstra

Senior Projectleider Schone Zee

Geboren in Den Helder als dochter van een marineofficier, heeft de zee altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. De zee zit …
Profielpagina