Rondetafelgesprek over de verduurzaming van scheepvaart - Stichting De Noordzee

Vorige week was onze directeur, Floris van Hest, te gast bij de Vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Het gesprek ging over de mogelijkheden scheepvaart te verduurzamen. Ook vertegenwoordigers vanuit de sector en wetenschap waren aanwezig. Lees hieronder zijn betoog: focus niet alleen op luchtvervuiling maar werk ook aan emissies naar het water. Zet in op goede wetgeving, controle en handhaving en stimuleer daarnaast samenwerking in de keten vanuit het bedrijfsleven.


Geachte Voorzitter,

Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging.

De Noordzee is een prachtige zee waar we als Nederland trots op kunnen zijn. In Nederland  hebben we een groot deel van onze welvaart te danken aan deze schitterende zee. De Noordzee heeft ons over de eeuwen vis, energie en toegang tot de wereldhandel gegeven. Transport over zee levert al eeuwen lang een grote bijdrage aan onze welvaart. Kortom, de Noordzee heeft ons als Nederland voor een belangrijk deel gevormd tot wie we nu zijn.

Deze mooie Noordzee is Nederlands grootste natuurgebied én tegelijkertijd belangrijke infrastructuur. De missie van Stichting De Noordzee is een schone en gezonde Noordzee, te bereiken middels een continue verduurzaming van het gebruik en rust en ruimte voor de natuur. Juist ook de scheepvaart heeft een grote opgave verder te verduurzamen. Het regeerakkoord bevestigt dat er nog veel milieuwinst te behalen valt in de zeevaart. De scheepvaart zorgt immers voort schadelijke luchtemissies maar laten we zeker ook de emissies naar het water niet vergeten: o.a. verf, plastic en ladingrestanten zoals paraffine. Deze stoffen horen niet in zee maar komen onder meer door de scheepvaart wel in zee terecht. 

Wij verwelkomen dan ook de aandacht voor verduurzaming van de scheepvaart in het regeerakkoord en zien twee parallelle sporen. Ten eerste ambitieuze wet- en regelgeving vanuit overheden en ten tweede goede samenwerking in de keten vanuit het bedrijfsleven.

Ambitieuze wet- en regelgeving en de controle en handhaving hiervan zijn voor een schone scheepvaart als internationale sector belangrijk. Wij vragen de overheid om actief de verduurzaming van de scheepvaart te blijven bepleiten bij de IMO, en zeker ook gebruik  te maken van de  mogelijkheden die er zijn om op regionaal niveau sneller tot ambitieuze regelgeving te komen. Passende handhaving en controle zijn daarbij essentieel.

Naast wet- en regelgeving is er een bredere beweging nodig om scheepvaart te verduurzamen. Een beweging waarin ketenpartijen ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Reders, financiers, ladingeigenaren, technologieleveranciers én havens zijn allen nodig om de scheepvaart te verduurzamen. De aangekondigde Green Deal biedt een uitgelezen kans de samenwerking met partijen in de short sea shipping sector te versterken en concrete verduurzaming te realiseren.

Tot slot laten we de zeevaart die Nederland zoveel welvaart heeft opgeleverd in het verleden ook klaar maken voor de toekomst. Zowel voor de Nederlandse economie, de mooie Noordzeenatuur als voor de miljoenen Nederlanders die genieten van een schone lucht en schone stranden.

Dank u wel. 


 Ons gehele position paper is hier te downloaden.