Russische blokkade in milieubeleid houdt schone zeescheepvaart tegen - Stichting De Noordzee

Schip met rookpluim_lowresBegin april zal de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen zich buigen over een voorstel van Rusland, dat de invoering van een stikstof beperkingszone (NECA) voor zeeschepen in 2016 wil blokkeren. Stikstofoxiden (NOx) spelen een grote rol bij de vorming van smog. De zeescheepvaart zal per 2020 de grootste Europese uitstootbron zijn. Stichting De Noordzee vindt dat de Nederlandse overheid en andere Europese landen veel meer druk moeten uitoefenen om de invoering van de beperkingszone in 2016 te laten doorgaan.
Nederland en andere Noordzeelanden hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de invoering van een NOx Emission Control Area (NECA) op de Noordzee. In een zeegebied waar een NECA geldt, moeten alle nieuwbouwschepen per 2016 in grote mate NOx terugdringen, door uitlaatgasrecirculatie of katalysatoren toe te passen. In mei vorig jaar kwamen Rusland en een gelegenheidscoalitie met landen als Polen en Griekenland met een plotseling verzoek dit uit te stellen. De technologie voor NOx terugdringing zou nog onderontwikkeld zijn, zo beweerden deze landen. De invoering van een NECA in de wateren van de Verenigde Staten en Canada, en herhaaldelijke verklaringen van de motorindustrie, spreken dit tegen. De technologie is voor handen en toepasbaar. Het is zowel mogelijk als noodzakelijk om de NECA in te voeren.
Schadelijke stoffen
Vele belanghebbenden vinden net als Stichting De Noordzee dat de NECA invoering gewoon per 2016 moet gaan plaatsvinden. De Nederlandse overheid zou tijdens de milieuvergadering van de IMO (MEPC 66 van 31 maart tot 4 april) alles in het werk moeten stellen om dit te bereiken. De hoge uitstootniveaus van zwavel, NOx en fijn stof door de zeescheepvaart kosten de Europese gezondheidszorg tientallen miljarden euro’s en zorgen naar schatting voor 50.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa. Ook veroorzaken stikstofoxiden grote schade aan natuurgebieden.
“Als dit soort verschoningsmaatregelen in de kiem worden gesmoord, kan de scheepvaart zich moeilijk een duurzame, moderne vervoersmodaliteit noemen. De reputatie van de sector staat op het spel”, aldus Eelco Leemans, directeur van Stichting De Noordzee. De invoering van een NECA is een belangrijk begin voor verduurzaming in de zeescheepvaartsector. Scheepsmotoren hebben een levensduur van 30 jaar of langer. De NECA is deel van een veel breder internationaal compromis uit 2008 om de luchtuitstoot normen in Annex VI van het MARPOL verdrag aan te scherpen en te kiezen voor een duurzame koers.
Clean Shipping Index
Stichting De Noordzee zet zich al tientallen jaren in voor een schonere zeevaart. Bijvoorbeeld door het Clean Ship beleidsmodel dat al haar weg vond in vele (inter)nationale beleidsstukken en de Clean Shipping Index (CSI). De CSI biedt aan ladingeigenaren een transparant systeem om het schoonste zeevervoer te kiezen.

Meer info
Edo Donkers, 06 14661012, [email protected]