Samenwerking TenneT met Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee - Stichting De Noordzee

Een programma opbouwen waarbij natuur en windparken samengaan en waar natuur kan bloeien. Dat is het streven van TenneT samen met Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu. Om dit kracht bij te zetten, tekenden de directeuren van deze drie organisaties voor het vijfde opeenvolgende jaar de samenwerking. 

Wij zetten ons in voor natuurvriendelijke windparken op zee met minimale negatieve impact op het Noordzee-ecosysteem. De afgelopen jaren was onze samenwerking voornamelijk gericht op advisering vanuit natuurperspectief bij het realiseren van nieuwe wind op zee projecten. Wij kijken er naar uit om ons vijfde jaar van samenwerking met TenneT naar een nieuw niveau te tillen waarbij TenneT, naast onze al bestaande samenwerking, nu ook officieel partner is geworden van het De Rijke Noordzee project.