Schadelijke methaanslip uit lng-schepen zichtbaar op nieuwe beelden - Stichting De Noordzee

Vloeibaar aardgas: beter voor de luchtkwaliteit

Lng (liquefied natural gas) is vloeibaar aardgas. Steeds meer schepen varen op deze fossiele brandstof. Bij de verbranding van lng komen minder luchtemissies vrij zoals zwavel, stikstof en fijnstof – zeer vervuilende stoffen. Voor de luchtkwaliteit is dit dus een duidelijke verbetering ten opzichte van de veelgebruikte diesel en stookolie. Maar van een werkelijke reductie in broeikasgasemissies is helaas geen sprake.

IMG_0237

Methaan: een sterk broeikasgas

Het gebruik van lng leidt bij de verbranding tot zo’n twintig procent minder uitstoot van CO2 t.o.v. diesel of stookolie. Dat lijkt positief. Maar bij het gebruik van lng is er vaak sprake van methaanslip: het weglekken van een deel van de onverbrande brandstof. Lng bestaat grotendeels uit methaan (CH4), een sterk broeikasgas met binnen 20 jaar zelfs een opwarmingsvermogen (global warming potential, GWP) van ongeveer tachtig keer zoveel als CO2. Dit weglekken van methaan draagt bij aan de opwarming van de aarde en doet de reductie van CO2-emissies eigenlijk weer teniet. Daarmee is het gebruik van lng onder de streep dus geen oplossing voor het klimaatprobleem. De extra uitstoot van het krachtige methaan kan in de nabije toekomst zelfs leiden tot onomkeerbare kantelpunten (tipping points) in het klimaat, zoals het afsmelten van de poolkappen en het ontdooien van permafrostgebieden.

De in Brussel gevestigde milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) heeft de aandacht gevestigd op lng-aangedreven schepen en de bijbehorende methaanslip. Met onderstaande vandaag verschenen video toont T&E aan dat deze onzichtbare methaanslip plaatsvindt. Een geavanceerde infraroodcamera met een speciale focus op koolwaterstoffen zoals methaan laat op een heldere dag in de haven van Rotterdam onverbrand methaan zien in de uitlaatgassen van deze schepen.

https://www.youtube.com/watch?v=B1cSn7u9Q2c

Deze embed wordt niet getoond, omdat je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies. Alsnog akkoord?

Zo snel mogelijk overschakelen

Steeds meer reders kiezen voor lng als brandstof bij de bouw van nieuwe schepen. Ook de Europese Commissie lijkt met de huidige voorstellen binnen het Fit for 55-pakket de optie open te laten om de komende tijd te investeren in lng-aangedreven schepen en de bijbehorende infrastructuur. Omdat lng goedkoper is dan duurzame alternatieven is de kans groot dat rederijen daar gebruik van zullen maken.

Een verloren investering

Een investering in het fossiele lng is eigenlijk een verloren investering, omdat zo’n investering niet bijdraagt aan de klimaatdoelen die voor 2050 gesteld zijn. Ook tussenoplossingen zoals bio-lng en het afvangen van emissies lijken misschien tijdelijk een uitkomst te bieden, maar de enige juiste oplossing met het oog op verduurzaming is om vanaf nu volledig in te zetten op duurzame brandstoffen zoals groene waterstof en groene ammoniak. Schepen hebben een levensduur van zo’n vijfentwintig jaar, dus keuzes die vandaag worden gemaakt hebben direct invloed op het al dan niet behalen van de klimaatdoelen.

De enige juiste oplossing met het oog op verduurzaming is om vanaf nu volledig in te zetten op duurzame brandstoffen zoals groene waterstof en groene ammoniak.

LNG tanker is passing by Singapore Strait.
Een LNG-tanker op zee. Deze tanker is ontworpen om vloeibaar aardgas te vervoeren. LNG is een aardgasmengsel en bestaat vooral uit methaan. Methaan wordt pas vloeibaar bij -162 °C. Dit betekent dat een LNG-tanker zijn lading op maximaal -162 °C moet vervoeren. Ook schepen die LNG gebruiken als brandstof moeten zorgen dat hun brandstof onder deze grens blijft om de brandstof vloeibaar te houden.

Europese Commissie moet gebruik van duurzame brandstoffen stimuleren

Omdat duurzame brandstoffen duurder zijn dan fossiele brandstoffen, is het niet aantrekkelijk om daarvoor te kiezen. Het is daarom belangrijk dat de Europese Commissie in de Fit for 55-maatregelen aparte subdoelen opstelt om de introductie van groene waterstof en groene ammoniak een duw in de juiste richting te geven. Wanneer deze brandstoffen dan eenmaal als serieus alternatief op de markt komen en meer gebruikt worden, zal de prijs vanzelf dalen en het gebruik van de niet-fossiele brandstoffen dus aantrekkelijker worden. De oorlog in Oekraïne en de Europese sancties tegen Rusland tonen aan dat het gebruik van gas sowieso duurder en minder vanzelfsprekend zal worden. Dit is dan ook hét moment om knopen door te hakken en de aandacht te verschuiven van fossiele brandstoffen naar de echt duurzame brandstoffen van de toekomst.

Containerschepen door Juan Cuetos / OCEANA op de Bruine Bank

Fit for 55: goede eerste stappen richting een duurzame scheepvaart

Met de voorstellen binnen het Fit for 55 pakket worden goede stappen gezet richting de verduurzaming van de scheepvaart. Maar de tijd dringt. Als…