Scheepsafval in zee voltooid verleden tijd? - Stichting De Noordzee

Deze week staat tijdens de vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN de herziening van het afvalbeleid van zeeschepen (Marpol Annex V) op de agenda. Dit is de eerste serieuze herziening van het afvalbeleid sinds de jaren ‘70. Een herziening is hard nodig, immers, destijds keek men duidelijk anders tegen het milieu aan dan nu .
Toch zijn de regels zoals die in de jaren ’70 zijn opgesteld vandaag de dag nog steeds geldig voor alle schepen op zee. Het is nu nog steeds toegestaan om glas, papier en metaal overboord te gooien. Plastic voorwerpen mogen niet overboord, maar in de praktijk belandt dit regelmatig tussen het ander afval en gaat het ‘gewoon’ de zee in. Dit moet echt veranderen, want deze praktijken zijn niet meer van deze tijd.
Stichting De Noordzee monitoort stranden langs de Nederlandse kust op afval en organiseert regelmatig strandopruimingen. Afval afkomstig van schepen en vissersboten vinden we zeer regelmatig, hierbij moet je denken aan visnetten, synthetisch touw, isolatie PUR-schuim (soms met de spuitbus erbij) jerrycans, tl-balken en soms zelf koelkasten en oude TV’s.
Gelukkig is er een grote meerderheid van landen die pleiten voor Zero Discharge, geen afval meer overboord. Wel worden er nog een aantal uitzonderingen gemaakt met het oog op de veiligheid van het schip en de bemanning, maar voor de bescherming van het mariene milieu is het een duidelijke en in mijn ogen ook zeer logische stap voorwaarts.