Scheepvaart in de Tweede Kamer - Stichting De Noordzee

Motie ingediend om mogelijkheden Europees verbod op lozen van gevaarlijke stoffen in Europese wateren in kaart te brengen

Op donderdag 2 februari vond het AO Scheepvaart plaats en Stichting De Noordzee was erbij. Tijdens het AO zijn verschillende vragen gesteld aan de Minister over milieuzaken waaronder paraffine lozingen op zee,  ambities van Nederland voor reductie CO2-emissies van scheepvaart en het verbod op stookolie in het Arctische gebied.   

Paraffine

Tijdens de laatste editie van de Boskalis Beach Cleanup Tour (BBCT) is er bij een aantal etappes, waaronder de etappe op Texel, veel paraffine gevonden.  Ook wordt er tijdens de strandafval monitoring bij meer dan 40% van de monitoringen paraffine aangetroffen (periode 2004-2015). Paraffine, een bestanddeel van ruwe olie, wordt door schepen vervoerd als bulkproduct. Voordat een schip een nieuwe lading krijgt, moeten de tanks worden schoongemaakt. Dat kan in de haven maar dat is kostbaar en een andere optie is op zee. Een bepaalde hoeveelheid paraffineresten mag buiten de 12 mijlszone legaal geloosd worden.  

Internationaal verbod

Dit betekent echter niet dat het onschadelijk is; vissen, zeezoogdieren en zeevogels zien het aan voor voedsel en kunnen hieraan overlijden. In sommige gevallen kan de paraffine vervuild zijn met gevaarlijke of zelfs giftige stoffen. Bovendien is het hinderlijk voor strandbezoekers en is opruimen erg kostbaar. Stichting De Noordzee zet zich in voor een internationaal verbod op lozingen op zee maar deze processen kunnen zeer lang duren.  Kostbare jaren voor de marine milieu. Zijn er maatregelen die Nederland kan nemen om deze lozingen te verbieden? Wij denken dat er in Europees verband er ook mogelijkheden zijn met een regionaal verbod op het lozen van deze stoffen in Europese zeeën. Tijdens VAO Scheepvaart is een motie ingediend door D66 en PVDA om in kaart te brengen of een Europees verbod op het lozen van gevaarlijke/giftige stoffen (waaronder paraffine) in Europese wateren mogelijk is. De motie werd breed gesteund in de kamer is daarmee aangenomen. Een mooie eerste stap! 

Aangenomen moties

Motie Europees verbod lozing paraffine >

Motie Verbod stookolie in arctisch gebied >

Verschenen rapportages

Eind februari publiceerde CE-Delft haar onderzoeksresultaten in de rapportage “klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart”. De klimaatafspraken uit Parijs vragen om een stevige versnelling van het klimaatbeleid en een ambitieuze klimaatagenda voor de mobiliteitssector waarin ook de Nederlandse scheepvaart in wordt opgenomen . Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie. 

In de februari editie van Milieu – het blad van de vereniging voor Milieuprofessionals (VVM) was het zeescheepvaart het thema onderwerp. Verder lezen >