Scheepvaart wordt schoner: nieuwe regels voor zwavelemissies van zeeschepen - Stichting De Noordzee

Ook in het Europees Parlement werd gestemd. Niet voor verkiezingen maar voor de aanscherping van het verdrag voor het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen. In Straatsburg stemde woensdag een ruime meerderheid vóór de nieuwe zwavelrichtlijn.
Concreet betekent dit dat scheepsbrandstof per 2020 maximaal 0,5% zwavel mag bevatten. Voor schepen in bepaalde gebieden, waaronder Het Kanaal en de Noordzee, is de norm 0,1% per 2015 (1000 ppm). De toekomstige 0,1% zwavel is een 90% reductie met de huidige zwavellimiet in scheepsbrandstof van 1,0% binnen de zwavelemissiebeheersingsgebieden. Vergeleken met lokale sectoren als de binnenvaart en auto industrie is het echter nog veel. In de blanke diesel zit slechts 0,001% SOx (oftewel 10 ppm).
Stichting De Noordzee is blij met dit besluit. Zwaveluitstoot is slecht voor de gezondheid van mens en dier en is één van de oorzaken van zure regen. Stichting De Noordzee heeft bij de Internationale Maritieme Organisatie en bij de EU samen met andere NGO’s jarenlang gestreden voor strengere regels voor zwavelemissies.
Rederijen staan nu voor een aantal keuzes: overschakelen op destillaat diesel, LNG als brandstof òf door middel van technische oplossingen de nieuwe normen behalen.