Hoe Stichting De Noordzee bijdraagt aan de verduurzaming van de scheepvaart - Stichting De Noordzee

Wat doen wij?

"De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. En maar liefst 90% van het wereldwijde transport vindt plaats per schip. Er ligt een mooie uitdaging om samen deze grote sector milieuvriendelijker te maken en zo bij te dragen aan een schone en gezonde Noordzee."

Maarten profile picture[82063]
Maarten Verdaasdonk, projectleider Schone Scheepvaart bij Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee zet zich op verschillende manieren in voor een schone scheepvaart op de Noordzee. We richten ons vooral op het tegengaan van emissies die de Noordzee direct vervuilen, zoals het lozen van ladingresiduen, het lozen van scrubberwater en containerverlies. Daarnaast werken we aan het reduceren van onderwatergeluid, een onzichtbare emissie die zeer schadelijk is voor het leven in zee.

We zijn in Nederland vertegenwoordigd in het Platform Schone Scheepvaart, samen met havens, reders, scheepsbouwers en onderzoeksinstituten. In dit verband organiseren we onder andere seminars over de verduurzaming van de zeevaart. Omdat de meeste wetgeving voor de scheepvaartsector internationaal wordt bepaald, werken we ook samen met partijen in andere landen. Internationaal zijn we vertegenwoordigd in Seas At Risk en in de Clean Shipping Coalition. Dit is de tak van de Verenigde Naties die het beleid voor de wereldwijde scheepvaart bepaalt. De vertegenwoordiging in dergelijke coalities leidt tot veel gedeelde kennis en een uitgebreid netwerk, wat de inzichten en mogelijkheden vergroot om de transitie naar een schone scheepvaart te kunnen versnellen.

Wat voor mogelijke emissies heeft een schip op de Noordzee?

scheepsemissies_final_2-1
Samen met XKP visual engineers maakten we deze infographic over de verschillende emissies van een gemiddeld schip. Klik twee keer op het plaatje om het beter te bekijken.
https://youtu.be/b-Fs9awVABc

Deze embed wordt niet getoond, omdat je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies. Alsnog akkoord?

Een aantal activiteiten en resultaten

 • In 2019 en 2022 organiseerde Stichting De Noordzee samen met partners de Duurzame Tour, waarin startups hun innovatieve en duurzame ideeën direct konden pitchen tijdens een bezoek aan rederijen. Een open dialoog en direct contact vergroot de mogelijkheden voor deze startups om meer zichtbaarheid te krijgen bij potentiële klanten, namelijk de rederijen.
 • In mei 2018 werd het paraffineconvenant getekend, om te voorkomen dat schepen vanuit Nederlandse havens waswater met paraffine zoals kaarsvet op zee lozen. Stichting De Noordzee heeft zich jarenlang ingezet voor een adequate aanpak van het lozen van paraffine op de Noordzee. In navolging hiervan wordt het vanaf 2021 wettelijk verboden om zogenaamde ‘persistent floaters’ als paraffine te lozen op de Noordzee. Hieruit blijkt dat een lokale stap kan dienen als voorbeeld, dat daarna wordt opgevolgd door regelgeving.
 • In 2022 lanceerde Stichting De Noordzee een campagne met een nieuwsbericht en een video over de schadelijke gevolgen van scrubberwaterlozingen . Dit was alarmerend genoeg voor de Partij voor de Dieren om er direct Kamervragen over te stellen, die de minister heeft beantwoord. Op die manier kwam het onderwerp ook in de media, wat hielp om het brede publiek bekend te maken met dit probleem.

Wat kun jij doen als individu?

 • Bekijk de informatie en de materialen op deze pagina om meer te leren over de verschillende emissies van de scheepvaart.
 • Koop je producten indien mogelijk lokaal, om zo het vereiste transport en de daarmee samenhangende emissies te verminderen.
 • Beperk deelname aan maritieme activiteiten met hoge emissies, zoals cruisevakanties.
 • Vraag als klant of er bij de producten die je koopt rekening is gehouden met de impact van het transport.

Wat kan jij doen als bedrijf?

 • Vraag als ladingeigenaar naar de stappen die een rederij zet op milieugebied, en kies in de samenwerking bewust voor rederijen die extra aandacht aan het milieu besteden. De ‘milieuprestatie’ van rederijen en specifieke schepen wordt ook inzichtelijk gemaakt door organisaties als Clean Shipping IndexGreen Award en Clean Cargo Working Group.
 • Loop als haven of rederij voorop in de verduurzaming en grijp deze status aan om progressieve klanten te binden. Dergelijke samenwerkingen brengen de gehele verduurzaming van de sector verder.
 • Zoek als ambitieuze haven of rederij contact met Stichting De Noordzee om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken, met als doel sneller te verduurzamen.
 • Ondersteun Stichting De Noordzee om onze rol als aanjager van de verduurzaming in de scheepvaart te kunnen voortzetten en uitbreiden.

Wist je dat bijna al je spullen bij jou belanden via de Noordzee?

Infograpic: Containers overboord!
BBCT2019 Z9 Maasvlakte hondenetappe door Lize Kraan (62)

Schone zee

Een schone zee en schone stranden maken een gezonde Noordzee.