Wat Stichting De Noordzee doet voor een schone scheepvaart - Stichting De Noordzee

Wat doen wij?

"De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. En maar liefst 90% van het wereldwijde transport vindt plaats per schip. Er ligt een mooie uitdaging om samen deze grote sector milieuvriendelijker te maken en zo bij te dragen aan een schone en gezonde Noordzee."

MaartenVerdaasdonk (3)
Maarten Verdaasdonk, projectleider Schone Scheepvaart bij Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee zet zich op verschillende manieren in voor een schone scheepvaart op de Noordzee. Momenteel richten we ons vooral op het tegengaan van ladingrestanten en containerverlies in de Noordzee, en op groene kustvaartroutes: die kunnen we bereiken door middel van concrete aanpassingen op schepen die langs de kust varen.

Daarnaast vragen we aandacht voor vormen van vervuiling die nog steeds zijn toegestaan, zoals het lozen van ladingrestanten (specifiek: residuen uit de Y-categorie van Marpol Annex II), en voor zaken die onzichtbaar zijn maar absoluut aandacht verdienen, zoals onderwatergeluid.

Ook willen we leren van fouten die in het verleden gemaakt zijn en proberen die voortaan te voorkomen, zoals de containerramp met containerschip MSC Zoe.

We zijn een actief lid van het Platform Schone Scheepvaart, en omdat veel wetgeving voor de scheepvaartsector internationaal is werken we ook veel samen met andere landen. Internationaal zijn we vertegenwoordigd in de Clean Shipping Coalition en bij Seas At Risk. Het delen van kennis en contacten leidt tot meer inzichten en mogelijkheden om de transitie naar een schone scheepvaart te kunnen versnellen.

Lees hier ons dossier over de containerramp met MSC Zoe en de gevolgen die voort blijven duren

facebook_Cover_Photo___IMG_0061

Deel van Dossier

Containerramp MSC Zoe

Alles over de containerramp met de MSC Zoe.

Wat voor emissies heeft een schip op de Noordzee?

scheepsemissies_final_2-1
Samen met XKP visual engineers maakten we deze infographic over de verschillende emissies van een gemiddeld schip. Klik twee keer op het plaatje om het beter te bekijken.

Een aantal activiteiten en resultaten

  • Op 5 januari 2019 organiseerden we een spontane opruimactie op Terschelling om het aangespoelde afval van de MSC Zoe op te ruimen.
  • In oktober 2019 organiseerde Stichting De Noordzee samen met partners de Duurzame Tour, waarin startups hun innovatieve en duurzame ideeën direct konden pitchen tijdens een bezoek aan drie rederijen. Een open dialoog en direct contact vergroot de mogelijkheden voor deze startups om meer zichtbaarheid te krijgen bij potentiële klanten, namelijk de rederijen.
  • In mei 2018 werd het paraffineconvenant getekend, om te voorkomen dat schepen vanuit Nederlandse havens waswater met paraffine zoals kaarsvet op zee lozen. Stichting De Noordzee heeft zich jarenlang ingezet voor een adequate aanpak van het lozen van paraffine op de Noordzee. In navolging hiervan wordt het vanaf 2021 wettelijk verboden om zogenaamde ‘persistent floaters’ als paraffine te lozen op de Noordzee.

Wist je dat bijna al je spullen bij jou belanden via de Noordzee?

Vraag als klant of ladingeigenaar naar de stappen die een rederij zet op milieugebied.

Wat kun jij doen?

  • Bekijk het filmpje en de infographic op deze pagina om meer te leren over de verschillende emissies van de scheepvaart.
  • Koop je producten lokaal, om zo het vereiste transport en de daarmee samenhangende emissies te verminderen.
  • Beperk deelname aan maritieme activiteiten met hoge emissies, zoals cruisevakanties.
  • Vraag als klant of ladingeigenaar naar de stappen die een rederij zet op milieugebied, en kies hierbij bewust voor rederijen die extra aandacht aan het milieu besteden. De ‘milieuprestatie’ wordt ook inzichtelijk gemaakt door organisaties als Clean Shipping Index, Green Award en Clean Cargo Working Group.

Het programma Schone Scheepvaart van Stichting De Noordzee wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Gieskes-Strijbis Fonds en het Aether Fonds.

Containerramp MSC Zoe Strand Terschelling
Na de containerramp met MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari 2019 lagen de Noordzeestranden bezaaid met afval. De indrukwekkende beelden gingen de hele wereld over en zetten containervervoer en containerverlies op de politieke en maatschappelijke agenda. Stichting De Noordzee zet zich in om containerrampen in de toekomst te voorkomen. Beeld door: Ritzo Ten Cate
BBCT2019 Z9 Maasvlakte hondenetappe door Lize Kraan (62)

Schone zee

Een schone zee en schone stranden maken een gezonde Noordzee.