Schepen mogen geen afval meer dumpen op zee - Stichting De Noordzee

Zeeschepen mogen niet langer afval op zee overboord gooien. Deze beslissing werd afgelopen week genomen tijdens de scheepvaartvergadering van de Verenigde Naties, de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen. Stichting De Noordzee vindt dat met het verdrag een mijlpaal is bereikt op weg naar een schonere zee.

Het nieuwe verdrag werd tijdens de 62e vergadering van de Marine Environment Protection Committee (MEPC62) van de IMO aangenomen. Het is een herziening van Marpol Annex V. Voorheen was alleen het lozen van plastic in zee verboden. Dit betekent dat andere afvalstoffen zoals glas, metaal en papier gewoon overboord mochten. Nu zal er een totaalverbod op het lozen van afvalstoffen komen, met enkele uitzonderingen daargelaten. Het verdrag treedt per 1 januari 2013 daadwerkelijk in werking.

Als voorzitter van de Clean Shipping Coalition (CSC) pleit Stichting De Noordzee al jarenlang bij de IMO voor een verbod op overboord gooien van afval: zero discharge, zero waste. Het nieuwe verdrag is een mijlpaal binnen ons werk voor een schone scheepvaart! Met een internationaal verbod op het lozen van bijna alle soorten afval in zee, komt er hopelijk een einde aan de grote hoeveelheid vuilnis dat in zee drijft en op het strand ligt, aldus Eelco Leemans, directeur Stichting De Noordzee.

Een volgende belangrijke stap is naleving en handhaving van de regels. Er zitten nog onnodige uitzonderingen in de nieuwe regelgeving en ook mogen er aan boord van schepen verbrandingsinstallaties blijven staan. Hierdoor ontstaat nog steeds geen goed inzicht in of de hoeveelheid afval dat een schip in de haven afgeeft ook echt alles is wat het schip gedurende zijn reis aan afval heeft geproduceerd. Ook is het voor overheden moeilijk om schepen op zee te controleren. Stichting De Noordzee zal hier samen met andere milieuorganisaties nationaal en internationaal de komende jaren op toezien en waar nodig actie ondernemen.

De Noordzeekust ligt vol met afval, gemiddeld 450 stuks per 100 meter. Dit afval is voor de helft afkomstig van scheepvaart en visserij. Afval in zee en op de stranden is een groot probleem. Zeedieren zien plastic aan voor voedsel of raken erin verstrikt en verdrinken. Ook komen kleine plastic deeltjes, microplastics, in onze voedselketen terecht.

De VN-vergadering van de IMO is de plek waar de internationale scheepvaartsector afspraken maakt op gebied van milieu. Het beleid van IMO is mondiaal geldig voor alle schepen op zee. De 169 deelnemende landen moeten de afspraken in hun eigen wetgeving opnemen. Het vorige verdrag over afval dateerde uit 1987.