Schip slopen? Zo kan het ook! - Stichting De Noordzee

Terwijl de Internationale Maritieme Organisatie afgelopen vrijdag een akkoord bereikte over een verdrag rond sloopschepen, was er binnen en buiten de zaal protest van het NGO Platform on Ship Breaking. Protest, omdat niemand het aandurfde om beaching – slopen op het strand – te veroordelen. In de zaal hield Rizwana Hassan, vermaard advocate in Bangladesh en winnares van de Goldman Award, namens de NGO’s een vlammend betoog; buiten hingen demonstranten uit Bangladesh, Turkije en de Filippijnen een 25 meter lang spandoek op.
De volgende dag was ik met een kleine delegatie uitgenodigd voor een bezoek aan een sloopwerf in Jiangyin, China. Daar blijkt dat slopen wel degelijk anders kan: Een professioneel bedrijf met lange kades waar momenteel 11 schepen ontmanteld worden. Aan alles is gedacht: beschermende kleding en schoenen voor personeel, een vloeistofdichte vloer op de kade met systeem om olieresten te verwerken. vaste en drijvende kranen om onderdelen van het schip af te voeren. En speciale aandacht voor gevaarlijke stoffen, zoals asbest en pcb’s. Verschillende europese en japanse bedrijven laten bij de Jiangyin werf nu hun oude overtollige schepen slopen. Er is dus geen enkele reden om sloopschepen te beachen.