Stichting de Noordzee

Schone zee

"In 2020 drijft er 50% minder afval in zee"

De Noordzee is één van de meest intensief bevaren zeeën ter wereld. Dat is goed voor de Nederlandse economie, maar heeft ook een keerzijde. Via de scheepvaart en visserij belandt veel afval in zee en op het strand. 

Elk kwartaal monitort Stichting De Noordzee op vaste locaties en vaste tijden vier aangewezen niet-toeristische Nederlandse stranden op aantallen strandafval in opdracht van Rijkswaterstaat. Er wordt gemeten vanaf de duinrand tot aan de zee. Alle gevonden items worden geturfd op een gestandaardiseerde turflijst. Juist door het onderzoek uit te voeren op niet-toeristische stranden, ontstaat een goed beeld van het afval dat rondzwerft in de Noordzee en vervolgens aanspoelt op het strand. 

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van 14 jaar afval monitoren op de Nederlandse kust:

  1. per 100 meter strand worden gemiddeld 370 stuks afval aangetroffen;
  2. er is over de afgelopen twaalf jaar geen significante daling vast te stellen;
  3. veruit het grootste aandeel (93%) bestaat uit plastic;
  4. meer dan de helft van het afval op de gemonitorde stranden komt van visserij en scheepvaart;
  5. bij meer dan 40% van de monitoringen wordt paraffine aangetroffen.

Lees verder in het Rapport: Resultaten van 12 jaar onderzoek naar afval op de Nederlandse stranden

Afval hoort niet in de zee. Stichting de Noordzee pleit voor aanpak bij de bron, goed afvalmanagement op zee en in de havens en het voorkomen van zwerfafval door toerisme. Stichting De Noordzee roept het bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en de overheid op zich gezamenlijk in te spannen voor een halvering van het aantal afval items op stranden in Nederland binnen vijf jaar.