SDN vraagt Brussel wederom in brief om een totaal visserijverbod op paling - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee heeft vandaag een brief gestuurd naar Commissaris Borg om hem te vragen om de visserij op paling in Nederland volledig te sluiten.
Wij hebben deze brief geschreven samen met andere Nederlandse natuur-, water- en sportvisserijorganisaties waaronder:

  • Sportvisserij Nederland
  • Vereniging Natuurmonumenten
  • WWF
  • Water Natuurlijk
  • Greenpeace

Aanleiding brief
De brief is opgesteld naar aanleiding van de reactie van minister Verburg op haar bilateraal gesprek met Commissaris Borg over het Nederlands aalbeheerplan op 23 juni.
Commissaris Borg gaf toen aan dat hij het Nederlandse aalbeheerplan niet kan goedkeuren, noch kan afkeuren vanwege de volgende redenen:

  • Extra informatie is nodig voor een definitieve beoordeling van het plan;
  • De glasaalintrek is in het afgelopen jaar opnieuw gedaald (!);
  • Het programma van uitzet van glasaal is niet duidelijk;
  • Het Nederlandse plan heeft in vergelijking met die van andere landen, relatief weinig visserijbeperkende maatregelen;

Commissaris Borg gaf aan dat hij niet kon uitsluiten dat aanvullende maatregelen nodig zijn, waarbij hij refereerde aan vangstbeperkende maatregelen.
De Minister antwoordde daarop dat het Nederlandse plan uit een afgewogen set aan maatregelen bestaat. Het plan is wetenschappelijk onderbouwd en heeft bij de visserijsector draagvlak.
Verbijstering en ongeloof
Gezien de reactie van de Minister hebben wij opnieuw met verbijstering en ongeloof moeten constateren dat de Nederlandse overheid, wederom vasthoudt aan haar, in onze ogen, ontoereikend aalbeheerplan zonder vangstbeperking. Het plan bevat uitzetprogramma’s waarover wetenschappelijk juist géén enkele duidelijkheid bestaat ten aanzien van de effectiviteit.
Gelet op het feit dat de intrek van glasaal in 2009 nog minder is dan in 2008, de wetenschappelijke adviezen die aangeven dat de visserij moet sluiten en de aalherstel maatregelen die zijn genomen in o.a. Ierland en Noorwegen, zijn wij van mening dat er in Nederland een totaal verbod op de visserij op aal moet komen. Wij hebben dit ook in onze brief naar de Commissaris gezet en wij hopen dat hij onze adviezen meeneemt in de uiteindelijke beoordeling van het Nederlands aalbeheerplan.