Seminar duurzaamheid en shiprecycling goed bezocht - Stichting De Noordzee

Duurzame scheepvaart gaat over de totale levenscyclus van schepen, van bouw tot sloop. Vaak wordt dit laatste, het zogenaamde shiprecycling, niet meegenomen als we het hebben over duurzame scheepvaart. In potentie is het ontmantelen van schepen een milieuvriendelijke en duurzame activiteit. Recyclen is de ultieme manier om duurzaam met grondstoffen om te gaan. De centrale vraag voor de maritieme sector is: hoe kan duurzaamheid en shiprecycling samengaan?
Om deze vraag te beantwoorden organiseerde het platform Scheepsemissies vandaag het “Maritiem milieu Seminar: Shiprecycling de basis voor een duurzame scheepvaart”. Het seminar werd zeer goed bezocht door diverse reders, werven, toeleveranciers en andere marktpartijen. De deelnemers werden op de hoogte gebracht van de laatste marktontwikkelingen rondom recycling en de actuele stand van zaken stand met betrekking tot IMO regelgeving en de op handen zijnde EU regels. Verschillende sprekers vanuit de industrie, overheid en NGO’s vertelden over de nieuwste ontwikkelingen.
Door discussie met de sprekers en onderlinge uitwisseling van ervaringen ontstond er in een gemoedelijke en zakelijke sfeer een positief gevoel over de mogelijkheden van shiprecycling in de totale levenscyclus van schepen. Een goede dag die positief stemt over de toekomst.