Sportvissers gaan in 2012 loodvrij op de Noordzee vissen - Stichting De Noordzee

Persbericht namens Vereniging Kust & Zee, Stichting De Noordzee, Duik de Noordzee schoon en Sportvisserij Nederland.
Het motorschip de MS De Onrust gaat in 2012 aan sportvissers uitsluitend loodvrije werpgewichten verkopen. Het initiatief gaat 4 april van start tijdens een loodvrije sportvismiddag van Het Regioteam Zuiver Zeeuws Water op de Oosterschelde. Lood is een vervuilende stof voor het watermilieu. Bescherm een wrak ondersteunt dit initiatief omdat het bijdraagt aan een gezonde zee en een beter gebruik van Noordzeewrakken.
Per jaar komt er in Nederland naar schatting meer dan 500 ton vislood in zee terecht. Op den duur kan dit een risico voor plant en dier vormen. Een groot deel van dit lood hoopt zich op rond de wrakken in de Noordzee. Zeesportvissers vissen hier graag omdat er veel vis zit. Omdat wrakken de oases van leven zijn, zetten wij ons in om Noordzeewrakken te beschermen.
Ontwikkeling loodvrije alternatieven Modified Materials BV ontwikkelt loodvrije alternatieven voor sportvissers. De alternatieven bestaan bijvoorbeeld uit gietijzer met coating of uit staalpoeder met een bindmiddel. Omdat de productie nog op kleine schaal plaatsvindt, zijn de producten duurder dan die van lood. Bescherm een wrak draagt financieel bij aan productie van de loodalternatieven, waardoor de werpgewichten voor een betaalbare prijs aangeboden kunnen worden. De werpgewichten zijn ook te koop in de Kust&Zee x-Pierience het informatiecentrum op de Pier in Scheveningen. Kijk op www.xpierience.nl voor de openingstijden.