Stageverslag: Klimaatverandering en de Noordzee - Stichting De Noordzee

Er doen zich vele verhalen de ronde over de effecten van klimaatverandering op de Noordzee. Het blijkt dat vissen noordwaarts migreren, extra CO2 in zee leidt tot verzuring van de Noordzee en schadelijke planktonsoorten kunnen zich steeds beter handhaven. Maar hoe zit dit nu allemaal precies? Voor Stichting De Noordzee is het van essentieel belang om een idee te hebben wat klimaatverandering in de Noordzee kan veroorzaken.
Voor mijn stage bij Stichting De Noordzee (SDN) heb ik onderzoek gedaan naar de effecten van klimaatverandering op het leven in de Noordzee. Daarnaast heb ik uitgezocht hoe SDN – naast haar huidige activiteiten – klimaatverandering verder kan opnemen in haar werk. Een overzicht van mijn resultaten:
Effecten klimaatverandering op de zee
– Wind en stormen
– Zeetemperatuur
– CO2-opname en verzuring
– Zeespiegelstijging
– Circulatiestromen
– Regen en rivier afvoer
Wat doet SDN al
– Clean shipping
– Low impact fisheries
– Windmolenparken
– Biomassa productie
– CO2 opslag in ze

Wat SDN nog meer met klimaatverandering kan doen

– Mitigatie: Ontwikkel toekomstvisie over gebruik van de Noordzee-energie in transitie naar duurzame energie
– Adaptatie: Vorm visie over verhogen van de veerkracht van het ecosysteem
– Communicatie: Maak huidige klimaatgerelateerde activiteiten SDN zichtbaar