Stapjes gezet richting bescherming van de Noordzee - Stichting De Noordzee

Eind februari 2017 is er meer duidelijkheid gekomen over mogelijke bescherming van een aantal bijzondere gebieden op de Noordzee. Het Friese Front en de Centrale Oestergronden, twee belangrijke gebieden midden in onze Noordzee, zullen voor een deel gesloten worden voor alle vormen van bodemvisserij. De vistuigen die over de bodem slepen, en daarmee de bodem en de dieren die daarin leven verstoren, worden hier dus geweerd. Waarschijnlijk zullen er drie gebieden, die gezamenlijk 2000 km2 beslaan, gesloten worden. Dit is ongeveer 3,5 procent van de Nederlandse Noordzee. Van de Klaverbank, een ander zeer bijzonder gebied, zal waarschijnlijk ongeveer de helft (± 800 km2, ca 1,4 procent van de Noordzee) worden gesloten voor alle vormen van bodemvisserij. 

Herstel van de natuur

Stichting De Noordzee ziet deze beschermingsmaatregelen als stapjes in de goede richting. In de gesloten gebieden kan de natuur zich nu herstellen. Maar Stichting De Noordzee zet zich in voor een veel groter areaal aan beschermd gebied. Met bovengenoemde en bestaande plannen wordt volgens onze analyse namelijk nog steeds slechts 5,5 procent van de Noordzee officieel beschermd tegen alle vormen van bodemvisserij. Dit vinden wij nog veel te weinig. Stichting De Noordzee heeft zich, samen met andere NGO’s, afgelopen jaren dan ook ingezet voor volledige bescherming van bovengenoemde gebieden, wat in één keer een grote kans voor de natuur zou zijn. Helaas heeft de overheid ons voorstel niet aangenomen. 

De besluiten worden nu op nationaal niveau genomen, maar zullen nog door de andere lidstaten die in deze gebieden vissen moeten worden goedgekeurd, evenals door de Europese Commissie. Stichting De Noordzee zet zich er vanaf nu vol voor in dat deze voorstellen op Europees niveau niet alsnog afgewezen of naar beneden bijgesteld zullen worden.