Statiegeldalliantie groeit razendsnel - Stichting De Noordzee

Mooi bericht van de Statiegeldalliantie! De razendsnelle groei van de alliantie, van Amsterdam tot Roosendaal en van Breda tot Hengelo, laat zien dat er brede maatschappelijke steun is voor de uitbreiding van statiegeld. 


In nauwelijks twee weken tijd sloten 26 extra partners uit Vlaanderen en Nederland zich aan bij de Statiegeldalliantie. Die sterke aangroei brengt het totaal op 47 organisaties, bedrijven en lokale overheden die de Nederlandse en de Vlaamse regering oproepen om in 2018 statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren.

De druk uit de samenleving om binnenkort te beslissen wordt steeds groter. Dagelijks sluiten er nieuwe partners aan. Van Meerlanden, het eerste Nederlandse afvalinzamelbedrijf, tot verschillende milieuorganisaties, en van reeds 11 Nederlandse gemeenten tot en met de hoofdstad van Nederland.

Allen richten zij de nadrukkelijke vraag aan het kabinet van premier Mark Rutte (VVD), en in Vlaanderen aan de regering van minister-president Geert Bourgeois (N-VA), om in 2018 statiegeld in te voeren op alle flesjes en blikjes.

Dit zijn de nieuwe partners van de Statiegeldalliantie die zich sinds 28 november aangesloten hebben:

 • Waterland, gemeente met 17.000 inwoners, op initiatief van het college van Burgemeesters en Wethouders.
 • Woerden, gemeente met 51.000 inwoners, op initiatief van Progressief Woerden, LijstvanderDoes, D66, ChristenUnie, SGP en Sterk Woerden.
 • Roosendaal, gemeente met 77.000 inwoners, op initiatief van wethouder Schenk (Roosendaalse Lijst) en de gemeenteraad.
 • Purmerend, gemeente met 80.000 inwoners, op initiatief van D66 met steun van GroenLinks.
 • Hengelo, gemeente met 81.000 inwoners, op initiatief van D66 is het alvast in de raad goedgekeurd.
 • Leiden, gemeente met 123.924 inwoners, op initiatief van Partij voor de Dieren en GroenLinks is het alvast in de raad goedgekeurd.
 • Haarlemmermeer, gemeente met 144.000 inwoners, op initiatief van wethouders Steffens (HAP) en Nederstigt (D66).
 • Breda, gemeente met 183.000 inwoners, op initiatief van Wethouder De Beer (D66).
 • Tilburg, gemeente met 214.000 inwoners, op initiatief van D66, heeft de wethouder bericht dat Tilburg zich aanmeldt.
 • Utrecht, gemeente met 344.000 inwoners, op initiatief van D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en ChristenUnie is het alvast in de raad goedgekeurd.
 • Amsterdam, gemeente met 853.312 inwoners, op initiatief van de Partij voor de Dieren.
 • Natuur & Milieu, milieuorganisatie die streeft naar een mooie, gezonde en duurzame wereld, waarin mensen leven, werken en ondernemen zonder schade aan natuur en milieu.
 • Meerlanden, afvalinzamelaar en -verwerker die als innovatieve duurzame onderneming het doel heeft om afval voor 100% terug te brengen in de kringloop.
 • Schone Maas, samenwerking tussen IVN Brabant, IVN Limburg, provincie Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, verschillende waterschappen, terreinbeheerders, natuurorganisaties, gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwerfafval in en om de Brabantse en Limburgse Maas en beken op te ruimen en mensen bewust te maken van het probleem.
 • Vereniging Kust & Zee, werkt aan duurzame oplossingen voor een rijke kust en een gezonde zee, waarbij behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan.
 • Trage Wegen, maakte in Vlaanderen en Brussel een begrip van de term ‘trage weg’ door op te komen voor het recht van doorgang voor fietsers en voetgangers.
 • Stichting Dier&Recht, advocaat van de dieren die de rechtspositie van het dier wil verbeteren en het denken over dieren veranderen.
 • Stichting Sea First, streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.
 • Netwerk Bewust Verbruiken, community website over duurzaam en eenvoudig leven.
 • AXI vzw, werd in 1992 opgericht om de principes van de conferentie van de VN, Rio De Janeiro in praktijk te brengen via cursussen, begeleiding, adviesverlening en ondersteuning van derden of openbare besturen en via eigen projecten.
 • VerPot, de eerste verpakkingsvrije online supermarkt, met bezorging per fiets.
 • Stichting Groener Hengelo, wil dat Hengelo nog duurzamer wordt.
 • Ecomondo, de duurzame webshop met eco, bio en fairtrade producten.
 • Milieu-Infocentrum voor Jongeren, verzamelt sinds 1967 alle mogelijke milieu-documentatie om de milieubezorgdheid van jongeren en acties voor een beter leefmilieu te ondersteunen.
 • Bite Back, voert zowel in België (vzw) als in Nederland (Stichting) publieksgerichte acties en campagnes voor de rechten, de noden, het welzijn en de vitale belangen van dieren.
 • Matters, voert projecten uit omtrent het plastic-probleem, zoals productontwikkeling op basis van het circulaire-economie model en sensibilisering via openbare projecten en events.

 

Politieke actualiteit

Het statiegelddebat staat hoog op de politieke agenda in Vlaanderen en Nederland.

 • Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) heeft meerdere malen in de plenaire van het Vlaams parlement aangekondigd dat ze voorstander is van statiegeld en in 2018 gaat beslissen.
 • In de Nederlandse Tweede Kamer komt er een Algemeen Overleg Circulaire economie begin 2018, met op de agenda onder meer de ‘petitiemotie’ Plastic Soup Surfer en het onderzoek naar statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

 

Breed maatschappelijk draagvlak

Dat het draagvlak om zwerfafval met statiegeld aan te pakken steeds groter wordt blijkt overigens ook uit de peiling van Hart van Nederland en de peiling van NHpeilt.

Uit de verscheidenheid van de partners van de Statiegeldalliantie blijkt dat het duidelijk niet alleen milieuorganisaties zijn die graag statiegeld op alle PET-flessen en blikjes ingevoerd zien.

Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen.

Over de brede linie zijn er dan ook veel voorstanders die nog niet zichtbaar waren, maar wel relevant om gewicht te geven richting politiek. Dit brede maatschappelijke draagvlak wordt via de Statiegeldalliantie zichtbaar gemaakt.

 Warme oproep

Bij deze doet de Statiegeldalliantie een warme oproep aan overige geïnteresseerde organisaties, bedrijven, lokale overheden of instellingen in Vlaanderen en Nederland op om ook aan te sluiten. Dit kan gemakkelijk via het aansluitingsformulier op de website statiegeldalliantie.org.

Alle alliantiepartners en hun motivatie om voor statiegeld te pleiten zijn terug te vinden op https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/.