Stem voor de Noordzee bij de Europese Verkiezingen 2024 - Stichting De Noordzee

Dit zijn onze aandachtspunten voor een gezonde Noordzee:

  1. Natuurbescherming op zee
  2. Verduurzaming van visserij
  3. Natuurvriendelijke energiewinning op zee
  4. Een schone zee zonder vervuiling

Natuurbescherming op zee

De Noordzee is een thuis voor een rijkdom aan bijzonder zeeleven. Om deze onderwaterschatten te beschermen, zijn er stevige regels en beter beschermde gebieden nodig. Stem voor partijen die zich inzetten voor het behoud en herstel van mariene ecosystemen. Zij zorgen ervoor dat de Noordzeenatuur behouden blijft voor toekomstige generaties. 

Verduurzaming van visserij

Duurzame visserij is essentieel om overbevissing tegen te gaan en de vispopulaties in stand te houden. Partijen die zich inzetten voor verduurzaming van de visserij, ondersteunen maatregelen zoals quota’s, selectieve vismethoden en verbeterde controle en handhaving. Vooral sleepnetvisserij kost veel brandstof en veroorzaakt daarmee veel CO2-uitstoot, terwijl er ook andere vormen van visserij zijn die zorgen voor voedselzekerheid en die minder schadelijk zijn voor de natuur. Stem voor een toekomst waarin visserij duurzaam en verantwoord is, zodat er ruimte is voor de visser en de natuur. 

Natuurvriendelijke energiewinning op zee

Klimaatverandering en opwarming van het zeewater is een enorme bedreiging voor de Noordzeenatuur. De overgang naar hernieuwbare energie is daarom cruciaal want, maar het moet op een natuurvriendelijke manier gebeuren. Kies voor partijen die investeren in innovatieve en milieuvriendelijke technologieën voor wind- en waterkracht, en die rekening houden met de impact op mariene habitats. Zo zorgen we voor een groene toekomst zonder de natuur te schaden. 

Een schone zee zonder vervuiling

Vervuiling door plastic, chemicaliën, zoals PFAS, en andere schadelijke stoffen vormt een groot probleem voor de Noordzee. Stem voor partijen die strenge maatregelen willen nemen tegen vervuiling, zoals het verbod op wegwerpplastic, strengere regels voor het lozen van schadelijke stoffen en strikte handhaving van milieuwetten. Zo kunnen we de zee schoon en gezond houden. 

Maak gebruik van het Scorebord van het Europees Parlement

Wil je weten hoe de verschillende nationale politieke partijen en Europese Parlementaire Groepen scoren op gebied van natuur- en milieubeleid? Raadpleeg het scorebord van het Europees Parlement, samengesteld door een aantal natuurorganisaties. Dit overzicht helpt je om een geïnformeerde keuze te maken bij de verkiezingen. 

Laat op 6 juni je stem voor de Noordzee spreken.