Steun de Noordzee - Stichting De Noordzee
20200301 Strand door Zita Veugen

Stichting De Noordzee is de enige onafhankelijke natuur-en milieuorganisatie die zich specifiek op de Noordzee richt. Het grootste natuurgebied van Nederland. Al 40 jaar zijn wij dé maatschappelijke organisatie voor een schone en gezonde Noordzee. Samen met andere organisaties werken wij aan de bescherming en het duurzaam gebruik van de Noordzee.

Wij stellen het ontzettend op prijs als je met een eenmalige gift of een structurele donatie wilt bijdragen. Nieuwsgierig naar de andere manieren waarop je mee kan doen? Kijk dan hier.

En wil je meer weten over wat wij precies doen?  Bekijk onze doelen.

Ook kunt u Stichting De Noordzee steunen door ons op te nemen in uw testament. Zo kunt u uw liefde en zorg voor de Noordzee doorgeven. Kijk hier voor meer informatie.

Het rekeningnummer van Stichting De Noordzee is NL83 ASNB 8820 8804 23.

Schenken met belastingvoordeel

De overheid heeft het periodiek schenken aan goede doelen nog aantrekkelijker gemaakt. De gift is volledig aftrekbaar van de belasting en het afsluiten doe je eenvoudig met een schriftelijke overeenkomst. En het geldt niet alleen voor grote schenkingen. Door de gift zo voor een langere periode vast te leggen, ontvang je belastingvoordeel.

Het afsluiten van een periodieke schenking is makkelijk. De Belastingdienst heeft hiervoor een aantal formulieren opgesteld. Je kunt deze documenten als PDF (digitaal in te vullen) hieronder downloaden. Van elk formulier bestaan twee exemplaren; één voor jou als schenker en een exemplaar voor onze administratie.

  • Overeenkomst. In de overeenkomst wordt o.a. vastgelegd hoe hoog de jaarlijkse gift is, welke looptijd de overeenkomst heeft en wanneer de eerste uitkering plaatsvindt.
  • Betaalvolmacht. Met dit formulier machtig je Stichting De Noordzee om de termijnbedragen van het jaarlijkse giftbedrag automatisch af te schrijven.

Je vult de formulieren in, ondertekent alle exemplaren en stuurt deze in een envelop zonder postzegel naar Stichting De Noordzee, Arthur van Schendelstraat 600 3511 MJ Utrecht. Stichting De Noordzee vult de overeenkomst aan en stuurt een exemplaar retour. Bewaar de documenten in je eigen administratie.

Formulier overeenkomst periodieke schenking

Formulier betaalvolmacht periodieke schenking

4330_UvD_170620_Zeeduivel_Pim’s wrak_Doggersbank

De Noordzee is een van de drukst gebruikte zeeën ter wereld. Er bestaan grote spanningen tussen natuur, energie, scheepvaart en visserij. Het Klimaatakkoord leidt de komende decennia tot een forse groei van windparken op de Noordzee. De Noordzee verandert derhalve de komende jaren zeer ingrijpend. Als we op de huidige weg doorgaan, gaat het simpelweg niet passen. Het is daarom hard nodig om op één van de drukste zeeën ter wereld tot een balans te komen tussen natuur en menselijk gebruik. Nederland heeft nu de kans om daar wereldwijd koploper in te worden: zo benut de blauwe economie haar volle potentieel, én halen we onze klimaat- en natuurdoelen.

Om de gezonde balans tussen natuur en menselijk gebruik te bereiken, staan wij voor een goed beheer van de Noordzee. Gebaseerd op beleid met een wetenschappelijke grondslag en adequate investeringen in een schone en gezonde Noordzee. Stichting De Noordzee past haar werkterrein constant aan. We baseren ons op maatschappelijke ontwikkelingen en kijken waar we de meeste impact kunnen behalen.

Wij zijn een erkend goed doel, ANBI instelling, met CBF-keurmerk. Wij betalen daarom geen schenkbelasting over je giften. Ook goed voor jou, want dan weet je dat je hele gift of schenking aan het werk van Stichting De Noordzee wordt besteed. Daarnaast is je gift (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting. Lees hier meer over de geldende regels voor belastingaftrek.