Stichting De Noordzee bij Nederlandse reders - Stichting De Noordzee

Tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders was Stichting De Noordzee uitgenodigd om een lezing te geven rond het thema Duurzaamheid in de Zeevaart. De ongeveer 100 aanwezige vertegenwoordigers van nederlandse rederijen, waren over het algemeen positief over de boodschap dat duurzaam ondernemen noodzakelijk is, ook voor de maritieme sector.
Bij de jaarvergadering vond daarnaast de overdracht van het voorzitterschap plaats. De nieuwe voorzitter, Tineke Netelenbos, gaf aan graag samen te werken met Stichting De Noordzee aan verbetering van de milieu-aspecten van de nederlandse vloot. Omdat zij tevens de voorzitter is van het Platform Scheepsemissies, wordt die samenwerking ook geformaliseerd.