Stichting De Noordzee blij met besluit sportvissers over paling - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee reageert verheugd op het besluit van de sportvissers om een terugzetverplichting voor aal in te gaan stellen.
“Dit is een belangrijke bouwsteen voor het herstel van de paling. De sportvissers laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus directeur Alex Ouwehand van Stichting De Noordzee.
De aal trekt vanuit de binnenwateren van heel Europa naar de Sargassozee om te paaien. De kleine glasaaltjes drijven met de golfstroom weer naar Europa. De intrek van glasaal is nog maar 1% van wat het was in 1980. In heel Europa is het dramatisch gesteld met de paling.
Er zijn veel mogelijke oorzaken voor de achteruitgang van de aal, maar de visserij is veruit de belangrijkste, zo is becijferd door internationale wetenschappers. Zowel beroepsvisserij als sportvisserij spelen een rol. De Europese lidstaten moeten nog dit jaar met een aalherstelplan komen. Ook de beroepsvissers zullen daarvoor drastische maatregelen moeten nemen.