Stichting De Noordzee boeman - Stichting De Noordzee

Op zaterdagmiddag 5 februari kwamen in Harlingen vrijwel alle vissers bij elkaar die te maken krijgen met de maatregelen in het Natura 2000-gebied de Noordzeekustzone.
In het kader van Natura-2000 moeten er zaken veranderen. Stichting De Noordzee is voor de natuurbescherming, maar wil graag in overleg met alle betrokken partijen draagvlak creëren. Ruim een jaar is er overleg gevoerd door de visserijsector, wetenschappers, overheid en NGO’s waaronder Stichting De Noordzee. Ter ondersteuning van dit proces zien Stichting De Noordzee en de andere ngo’s die aan tafel zitten af van juridische stappen tegen een aantal besluiten. Daarnaast heeft Stichting De Noordzee het afgelopen jaar enorm geïnvesteerd in de gesprekken met de visserijsector.
Succes
Deze inspanningen lijken succes te hebben. De voorlopige uitkomst van het Heijkoop-proces werd door alle betrokken partijen ondersteund. Zaterdag was het de beurt aan commissie Heijkoop om de afspraken uit te leggen aan de vissers. Wij waren daar uiteraard ook bij.
Milieumaffia
Wat een middag had moeten worden waarin de diverse partijen trots het gezamenlijke akkoord hadden kunnen presenteren, werd wat anders. Kreten als ‘milieumaffia’ en ‘boeven’ vlogen Stichting De Noordzee om de oren. Erg jammer dat de ngo’s als kop van jut fungeren.
Teleurstellend dat een gezamenlijk resultaat van vissers, overheid, wetenschappers en natuurbeschermingsorganisaties hierin uitmondt.