Stichting De Noordzee en Clean Shipping Coalition sporen Noorse minister aan om IMO voorstel in te trekken - Stichting De Noordzee

In een submissie naar de VN organisatie Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vraagt de Clean Shipping Coalition de Noorse minister van milieu om een koerswijziging te maken. De Noorse IMO delegatie heeft een compromisvoorstel ingediend, dat bijna geheel aan de Russische wensen tot uitstel van een NECA tegemoet komt. In de eerste week van april beslist de IMO over deze en andere voorstellen.
Het Europese milieubeleid ter terugdringing van NOx, een smogvormende en verzurende en vervuilende stof, zou veel leidender moeten zijn in de opstelling van de Noren. Europese landen, waaronder Nederland, komen in grote problemen als de zeer hoge uitstoot van de zeescheepvaart niet aangepakt wordt. De Noren zouden samen met Europese partners en Amerika een rol kunnen spelen in krachtig geluid tegen de Russen. Het tegengestelde gebeurt nu door een voorstel van Noorwegen dat samen met de Marshall Islands is ingediend: hierin zou NOx beperking voor nieuwe schepen nog meer dan zeven jaar op zich laten wachten. Een voorstel dat nu grote bestuurlijke chaos creëert en Rusland en medestanders hun zin geven. Vandaar het dringende verzoek aan de Noren om hun positie te heroverwegen.
Lees de brief van de Clean Shipping Coalition aan de Noorse minister
Bekijk Engelse persbericht van de Clean Shipping Coalition

Bekijk het persbericht van Stichting De Noordzee van 12 maart