Stichting De Noordzee en SEA LIFE Scheveningen zetten 4 januari de Noordzee in het zonnetje - Stichting De Noordzee

Zondag 4 januari 2009 organiseert Stichting De Noordzee samen met SEA LIFE Scheveningen de Noordzeedag. De hele dag staat door middel van diverse activiteiten de Noordzeenatuur en het belang van bescherming ervan centraal.
Vrijwel alle rondleidingen en lezingen binnen SEA LIFE staan op 4 januari 2009 van 10.00-19.00 uur in het teken van de Noordzeenatuur. In de filmzaal draaien diverse onderwaterfilms en er worden lezingen door Stichting De Noordzee gegeven over het leven in zee en beschermde gebieden op zee. Ook voor kinderen is er veel te doen. Zo is er poppenkast voor de allerkleinsten, een Noordzeespel waardoor kinderen ervaren wat er allemaal op zee gebeurt, en een ‘voel-poel’ waar je een anemoon z’n tentakels kan voelen!
Bezoekers van SEA LIFE Scheveningen kunnen tevens hun stem laten horen vóór beschermde gebieden op zee. Want het doel van de Noordzeedag is het bewustzijn bij de bezoekers van SEA LIFE te vergroten dat de Noordzee een bijzonder natuurgebied is, dat bescherming verdient. Het Nederlands deel van de Noordzee is anderhalf keer zo groot als ons vaste land en is daarmee ons grootste natuurgebied. Maar veel Nederlanders weten meer van tropische wateren dan van hun eigen Noordzee. Wie weet er dat er in de Noordzee ook dolfijnen, walvissen voorkomen, er talloze vissen zwemmen en dat er kleurrijke anemonen voorkomen?
Mensen maken intensief gebruik van dit natuurgebied, denk aan scheepvaart, visserij, zandwinning en er komen steeds meer nieuwe activiteiten bij. Door dit intensieve gebruik is de Noordzee niet meer zoals zij ooit was, vol met vis, met een gevarieerde bodem en rijk aan zeeleven. Het betekent niet dat we op de Noordzee helemaal niets meer mogen doen, maar de natuur moet ook de ruimte houden. Er zijn nu nog gebieden die zich kenmerken door bijzondere natuurwaarden. Een goede bescherming van deze gebieden helpt bij het beschermen van het leven in zee.
Tekenen vóór beschermde gebieden op de Noordzee kan ook op
www.noordzee.nl/geefjestem
Ook komen zondag? Download hier onze kortingsbon voor SEA LIFE Scheveningen.