Stichting De Noordzee en WNF: “Zwak aalherstelplan voldoet niet aan Europese normen” - Stichting De Noordzee

Woensdag 18 maart vergadert de Tweede Kamer over het aalherstelplan, dat Minister Verburg begin deze week bekendmaakte. Dit plan werd gepresenteerd als de redding voor de paling, door de palingvisserij 1 maand per jaar te sluiten en 50 ton schieraal over te brengen naar zee. Stichting De Noordzee en het Wereld Natuur Fonds zijn tegen het huidige aalherstelplan van de Minister, omdat het niet leidt tot herstel en het niet voldoet aan de gestelde norm door de Europese Commissie.
De gezamenlijke visserijministers hebben in Brussel afgesproken dat ieder land een herstelplan opstelt waarin tenminste 40% van de natuurlijke hoeveelheid paling naar zee kan ontsnappen. Minister Verburg heeft maar liefst drie groepen van onafhankelijke deskundigen gevraagd om de hoogte van die 40% in concrete hoeveelheden uit te drukken. Alle drie de onderzoeken geven aan dat duizenden tonnen paling moeten uittrekken, terwijl de huidige uittrek uit de rivieren niet meer dan 400 ton is; nog geen fractie van wat voor herstel nodig is.
De voorstellen van Verburg zullen de uittrek van paling amper doen vergroten. Vissers mogen 11 maanden per jaar blijven doorvissen, zodat zij meer dan 700 ton paling kunnen wegvissen. De enige beperking voor de visserij is dat zij 1 maand niet mogen vissen, dit levert 100 ton extra paling uittrek op. Hier komt nog 50 ton schieraal bij, die de vissers zelf zullen uitzetten. Bij elkaar leveren de maatregelen dus slechts 150 ton extra uittrek van paling op. Verreweg niet voldoende. De vissers krijgen hiervoor wel 700.000 euro subsidie ter compensatie.
Met deze voorstellen worden de afspraken in Brussel niet nageleefd. Stichting de Noordzee en WNF begrijpen niet dat de Minister voor dit plan kiest, terwijl er verschillende voorstellen van de maatschappelijke organisaties en de sportvisserij liggen die wél conform de doelstelling van Brussel zijn. Bovendien heeft daarmee niet alleen de paling nog een kans, maar is er ook oog voor de sociaal-economische belangen van de vissers. Zij krijgen een actieve rol in het beheer van de paling en de wateren waar de paling leeft. Hun kennis en ambacht gaat zo niet verloren.
Stichting De Noordzee en WNF hopen dat de Tweede Kamer de paling niet opgeeft en zich woensdag écht zal inzetten voor het herstel van de paling door te vragen om een krachtiger plan. Deze vissoort is te bijzonder en van te groot cultureel belang om te laten uitsterven.