Stichting De Noordzee heeft nieuwe directeur en voorzitter - Stichting De Noordzee

UTRECHT – Stichting De Noordzee (SDN) heeft een nieuwe leiding. Per 1 juli 2011 is Eelco Leemans officieel benoemd tot directeur van de stichting. Daarnaast neemt Hans van Rooij per 1 juli het stokje over van Leo Jansen als voorzitter van het bestuur.
De nieuwe voorzitter van het bestuur van SDN, Hans van Rooij, volgt Prof Em dr.ir. Leo Jansen op. Jansen was negen jaar voorzitter van het bestuur en heeft besloten de voorzittershamer over te dragen. Hans van Rooij was al sinds 2008 bestuurslid bij SDN: “Als voorzitter zal ik, samen met het bestuur, de uitdagingen waar de organisatie voor staat ondersteunen. Ik wil Leo Jansen hier dan ook bedanken voor zijn jarenlange inzet.”
Ook is Stichting De Noordzee blij om Eelco Leemans nu officieel als nieuwe directeur aan boord te verwelkomen. Leemans was het afgelopen jaar al waarnemend directeur van SDN. Onder Leemans staat de stichting voor de uitdaging om het werk voor de Noordzee te continueren, ook nu een belangrijk deel van de overheidssubsidies weggevallen zijn. “We hebben de afgelopen jaren al heel veel bereikt op gebied van verduurzaming, denk aan de VISwijzer voor duurzame visserij en de aanmelding van beschermde gebieden op zee,” aldus Leemans. “Maar we zijn er nog niet. Ook de komende jaren blijven we ons inzetten voor de Noordzee, bijvoorbeeld op gebied van afval en natuurbescherming.”
Onder de nieuwe leiding zal Stichting De Noordzee haar kennis over de zee nog effectiever gaan inzetten en actief met diverse belanghebbenden werken aan verduurzaming van het gebruik van de Noordzee. Hierbij staan samenwerking, een toekomstvisie op de Noordzee en deskundigheid voorop.
Over Eelco Leemans
Eelco Leemans behaalde in 1988 de diploma’s SKA (Kapitein Kleine Handelsvaart) en GZV (Kapitein Grote Zeilvaart). Daarna bevoer hij ruim vijf jaar als schipper en stuurman op verschillende schepen de wereldzeeën. Kort na de ramp met de olietanker Exxon Valdez was hij in Alaska en besloot hij zijn werk te maken van bescherming van de oceanen. Na een studie Milieukunde, kwam hij in 2000 bij Stichting De Noordzee werken. Daar stond hij aan de wieg van de ‘Marine Awareness Course’ van Stichting ProSea en leidde hij jaren een team van milieuorganisaties bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).
Over Hans van Rooij
Hans van Rooij heeft een scheepsbouwkundige achtergrond en is al jarenlang actief in de scheepvaart. Hij heeft jarenlang als Directeur van Smit berging gewerkt, met als standplaats Nederland en Singapore. Van 1990 tot 1995 was hij Directeur van Greenpeace Nederland. Hij is bestuurslid geweest van onder meer de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders vereniging (KVNR), Bahama’s Ship Owners Association, Greenpeace Nederland en voorzitter van de International Salvage Union (ISU). Hij werkt nu als onafhankelijk maritiem adviseur en expert en is tevens bestuurslid van Stichting ProSea.
Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee vierde eind vorig jaar haar dertig jarige bestaan, met een symposium ‘Helden van de Zee’ in Amsterdam. De natuur- en milieuorganisatie zet zich in voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en streeft naar een gezonde zee vol vis, dolfijnen en ander leven. SDN is van oudsher als lobbyorganisatie vooral actief ‘achter de schermen’ en zoekt samen met gebruikers van de Noordzee naar concrete oplossingen voor belangrijke problemen. Meer recent laten we ook een breder publiek zien hoe bijzonder de Noordzee is en wat mensen zelf kunnen doen voor een gezonde Noordzee. Onze speerpunten zijn: scheepvaart (Clean shipping), duurzame visserij (VISwijzer, goedevis.nl), afval (MyBeach, Coastwatch) en ruimte voor natuur (beschermde gebieden en soorten, windparken op zee).