Stichting De Noordzee in Cambodja - Stichting De Noordzee

2013-11-09 06.58.36Dankzij de expertise die SDN heeft op het gebied van visserij en aquacultuur, kon ik met drie andere experts in Cambodja een training verzorgen voor provinciale visserij-managers. De training was speciaal gericht op beheer van visserij en aquacultuur.

In Cambodja leven honderdduizenden mensen van de visserij. Veelal in de productieve rivieren en meren in het binnenland. Het land heeft recent ‘community based’ visserijbeheer in de wet vast gelegd. Maar hoe het uitgevoerd moet worden, is voor veel beheerders nog maar de vraag. Vandaar de training. Met name mijn ervaring in de Noordzee- en Pelagische Regionale Adviesraden kwam goed van pas.

De Cambodjanen dachten dat wij in Europa het allemaal perfect voor elkaar hadden en verbaasden zich er over dat het Europees Visserijbeleid op veel aspecten nog niet goed werkt. Een belangrijke les dus: veel regels betekent niet automatisch effectief beheer. De cursisten waren ook helemaal verbaasd toen ze hoorden dat Nederlandse vissers geen voorstander zijn van beschermde gebieden. De Cambodjanen willen juist zo snel mogelijk vis-refugia in gaan stellen. Misschien kunnen er Nederlandse vissers op werkbezoek naar Cambodja?