Stichting De Noordzee tegen de verhuizing van Schiphol naar zee - Stichting De Noordzee

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen wil de mogelijkheden onderzoeken om Schiphol naar de Noordzee te verhuizen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde ze afgelopen juni een ‘quick scan’ hiervoor aan. Deze zal in kaart brengen wat er precies nader moet worden onderzocht om ‘tot een afgewogen oordeel te komen over een luchthaven in zee’.

Stichting De Noordzee is tegen de verhuizing van Schiphol naar zee. De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland; het is een rijke zee met prachtige flora en fauna. Maar hoewel ze op het oog groot en uitgestrekt lijkt, is het een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. De visserij, scheepvaart, olie- en gassector en Defensie claimen allemaal een flink deel, en daar komen ook nog de zeer sterk groeiende windparken bij. Dit toenemende ruimtegebrek komt op een moment dat het met de Noordzeenatuur – na zo’n anderhalve eeuw van achteruitgang – eindelijk langzaam de goede kant op gaat.

Een vliegveld zal zorgen voor een enorme verstoring van het evenwicht op de Noordzee. Stichting De Noordzee voert de laatste jaren een positieve dialoog met de belangrijke Noordzeesectoren zoals visserij, scheepvaart en (wind)energie  over een gezamenlijke visie op een duurzaam gebruik van de Noordzee. Duurzaam gebruik van de Noordzee met voldoende ruimte voor de schitterende Noordzeenatuur: het is moeilijk, maar wij denken dat het kan. 

Een vliegveld op zee zal de balans tussen natuur en menselijk gebruik juist verder verstoren. Zeker ook als de verhuizing wordt aangegrepen om het vliegverkeer op Schiphol nog harder te laten groeien dan de laatste jaren al gebeurde. De investeringen die met de verhuizing gepaard gaan, kunnen beter worden aangewend om duurzame alternatieven voor de luchtvaart te stimuleren, zoals het verbeteren van de Europese HSL-verbindingen. Schiphol op de Noordzee is geen oplossing voor het probleem van de ongebreidelde luchtvaart. Het zorgt er alleen voor dat problemen zich buiten ons gezichtsveld opstapelen.