Stichting De Noordzee lanceert Big 5 - Stichting De Noordzee

Deze zomer recordaantal dode bruinvissen gestrand
De afgelopen 4 weken zijn er ruim 100 dode bruinvissen aangespoeld, een record voor deze tijd van het jaar. Dit hoge aantal bevestigt de noodzaak van het beschermen van de bruinvis. Stichting De Noordzee (SDN) lanceert vandaag de Big 5 van de Noordzee, waaronder de bruinvis. Met de Big 5 vraagt SDN aandacht voor zeedieren die extra bescherming nodig hebben.
De bruinvis, kabeljauw, stekelrog, dodemansduim en jan-van-gent zijn de nieuwe Big 5 van de Noordzee. Deze grote vijf zijn échte Noordzeedieren en vertegenwoordigen ieder een belangrijke groep bewoners van de zee: vogels, zeezoogdieren, vissen, kraakbeenvissen en koraal. Stichting De Noordzee zet deze dieren als icoonsoorten neer om tot een betere bescherming van de Noordzee te komen.
De bruinvis is de eerste van de vijf soorten die om bescherming vraagt. In 4 weken tijd zijn er ruim 100 bruinvissen dood aangespoeld op onze kust. De oorzaak is (nog) onbekend. Ondanks een beschermde status, worden bruinvissen nog steeds bedreigd. Een groot gevaar is verstrikking en verdrinking in visnetten. Ook het toenemende geluidsvolume onder water bedreigt de gevoelige oren van de bruinvis. De bruinvis staat bovenaan de voedselketen en is om deze reden een icoonsoort die beschermd moet worden.
Behalve de bruinvis zijn er meer soorten die een sleutelrol spelen in het ecosysteem. “De Big 5 zijn allemaal soorten die betere bescherming verdienen en daarom symbool staan voor beschermingsmaatregelen die volgens ons noodzakelijk zijn op de Noordzee,” aldus Thomas Rammelt van Stichting De Noordzee.
De gekozen vijf soorten laten bovendien zien hoe veelzijdig en gevarieerd de Noordzee is. Veel mensen denken aan een grijze grauwe zee, waar niets leeft, maar de Noordzee kent walvissen en dolfijnen, kleurrijke anemonen, talloze vissoorten, haaien en roggen en diverse zeevogels. Al deze dieren vormen een onmisbare schakel in het ecosysteem van de Noordzee.
De komende weken zal Stichting De Noordzee steeds één dier van de Big 5 uitlichten, aanhakend op een actueel thema.