Stichting De Noordzee ontevreden over zwakke Kaderrichtlijn Mariene Strategie - Stichting De Noordzee

Op 11 december is de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) na een periode van meningsverschillen tussen het Europees Parlement en de lidstaten vastgesteld. Stichting De Noordzee is niet tevreden over het resulterende compromis. De richtlijn heeft onvoldoende concrete, bindende en afdwingbare regelgeving. Ambitieuze doelstellingen zijn nodig om de Europese zeeën, inclusief de Noordzee, optimaal te beschermen en te verbeteren.
De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) heeft als doel de slechte milieusituatie waarin de Europese zeeën zich bevinden op Europees niveau aan te pakken. De nu vastgestelde KRM is een compromis tussen het Europees Parlement (EP) en de Raad. Het voorstel van het EP was veel ambitieuzer dan die van de Raad. Met Nederland en het Verenigd Koninkrijk voorop heeft de Raad in de onderhandelingen ingezet op een zo zwak mogelijke richtlijn, zonder concrete, bindende regelgeving. Gezien de slechte toestand van de Europese zeeën vindt Stichting De Noordzee de Nederlandse opstelling hierin uitermate teleurstellend. Het resulterende compromis is zwak. Lidstaten worden onvoldoende verplicht om de zeeën voortvarend te beschermen.
“De KRM biedt nu vooral een kader voor goede intenties. Maar goede intenties alleen zijn niet voldoende om met succes de Europese zeeën te beschermen en te verbeteren. Een gemiste kans,” aldus Wouter Jan Strietman van Stichting De Noordzee. Ondanks de tekortkomingen, is de KRM wel een belangrijke eerste stap om de Europese zeeën gezamenlijk te beschermen en te herstellen. Het is de eerste Europese wetgeving die lidstaten aanspoort om een goede milieutoestand van hun zeeën te definiëren en maatregelen te nemen om die in 2020 te bereiken. Stichting De Noordzee maakt zich wel zorgen dat lidstaten de vrijheid hebben om naar eigen inzicht te beslissen of zij de vereiste maatregelen te duur vinden. Deze vrijheid draagt het risico mee van een laag ambitieniveau.
Nu de KRM een feit is volgt de komende jaren de implementatie. Tijdens deze periode worden op nationaal niveau maatregelen genomen. Gezien de slechte milieutoestand van de Noordzee moet dat snel aangepakt worden. Juist ook omdat Nederland tijdens de onderhandelingen de nadruk heeft gelegd op het belang van de implementatie. Stichting De Noordzee spoort dan ook de Nederlandse overheid aan om via de KRM de bescherming van de Noordzee op een daadkrachtige wijze aan te pakken. Zo voorkomt Nederland dat de KRM niet meer wordt dan een lege huls.