Stichting De Noordzee tevreden met maatregelen kabeljauw - Stichting De Noordzee

De Europese Ministers hebben vandaag overeenstemming bereikt over maatregelen om kabeljauw verder te herstellen. Stichting De Noordzee kan instemmen met dit maatregelenpakket, wat onder meer verscherpte controle en een teruggooiverbod voor marktwaardige vis omvat.

De toegestane vangst voor kabeljauw gaat met 30% omhoog. Dit lijkt niet in overeenstemming met het advies van de biologen. Maar, tegelijk met de toename van de hoeveelheid vis die aan land gebracht mag worden, zijn er strenge afspraken gemaakt over de maximale visserijsterfte, met andere woorden, over hoeveel vis er gevangen mag worden.
In 2008 werd er minstens zoveel kabeljauw in zee teruggegooid als er aan land werd gebracht. In 2009 mag er meer aan land worden gebracht, maar moet de maximale visserijsterfte beperkt worden. Er is daarom in overleg met Noorwegen afgesproken dat er vanaf 2009 een verbod is op het teruggooien van marktwaardige vis. Dit verbod zal onder andere gecontroleerd worden door video-camera’s op de kabeljauwschepen. Hiermee is het afgelopen jaar al geëxperimenteerd in Denemarken.
Stichting De Noordzee is blij met deze afspraken. De controle van maatregelen is altijd een heikel punt in het visserijbeheer. Het is onmogelijk om op elk schip altijd een waarnemer mee te sturen. Daarom wordt in de praktijk maar een fractie van de visserij gecontroleerd. Dat werkt fraude in de hand. Door camera’s in te zetten wordt de controle veel efficiënter.
De paaistand van kabeljauw was enkele jaren geleden op een historisch dieptepunt. Er is er nu sprake van herstel; er worden veel jonge kabeljauwen gezien. Het is dan van belang dat die kabeljauw kan doorgroeien en bijdragen aan de paaistand. Er is echter de afgelopen twee jaar toch erg veel kabeljauw in vissersnetten terechtgekomen, vaak als bijvangst. Deze mag niet aan land gebracht worden als er geen quotum voor is.
Deze vis – ondermaatse bijvangst, maar ook marktwaardige vis – ging veelal dood overboord. Alleen de grootste exemplaren (die het meeste opbrengen) werden behouden. Dit selectief teruggooien van marktwaardige kabeljauw wordt nu verboden.
Schol en tong
Ook voor schol en tong zijn de quota voor 2009 vastgesteld. Deze soorten zijn belangrijk voor de Nederlandse visserij. Omdat er sinds 2006 een beheerplan is voor schol en tong met duidelijke doelen voor de lange termijn zijn de quota-discussies minder belangrijk.
Stichting De Noordzee vindt het belangrijk om streng vast te houden aan het beheerplan en toe te werken naar de lange termijn doelen. Nog steeds gaat het met tong niet echt goed. Het gaat met schol gelukkig wel iets beter, maar er gaat nog altijd meer dan 2 keer te veel schol dood in vergelijking met het lange termijn doel. We hoeven dus niet te vroeg te juichen.