Stichting De Noordzee werkt in Europa-breed project samen met vissers om bijvangst van bedreigde soorten te minimaliseren - Stichting De Noordzee

Met belanghebbenden uit 13 Europese landen maakt CIBBRiNA gebruik van grensoverschrijdende en sectoroverstijgende samenwerking om programma’s voor vermindering, monitoring en beoordeling van bijvangst op te zetten in visserijen waar een aanzienlijk risico op bijvangst bestaat, in de Noord-Atlantische Oceaan, de Oostzee en het Middellandse Zeegebied. 

Sinds de startbijeenkomst in september 2023 werkt CIBBRiNA aan de basis voor succes. Een van de eerste belangrijke resultaten van het project is de ‘stakeholder betrokkenheid & communicatie strategie’. Deze strategie is vormgegeven door vissers, natuurorganisaties, sociaal wetenschappers en andere partners. Samen met de gedragscode van CIBBRiNA vormt de strategie de basis voor een participatieve werkomgeving, gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, respect en samenwerking. 

Stichting de Noordzee is partner van het project en is samen met de Spaanse organisatie CETMAR trekker van het werkpakket Communicatie en Educatie. “De kracht van dit mooie project zit ‘m in de samenwerking tussen al die verschillende belanghebbenden. Want alléén samen kunnen we de bijvangst van bedreigde diersoorten aanpakken en zo de toekomst van veerkrachtige mariene ecosystemen waarborgen. De door alle partners onderschreven ‘stakeholder betrokkenheid & communicatiestrategie’ is een belangrijke basis voor een toegewijde samenwerking de komende jaren”, aldus Merel den Held, projectleider Natuur en Duurzame Visserij bij Stichting De Noordzee.  

De “motor” van CIBBRiNA zijn de acht casestudies. Deze omvatten een breed scala aan visserijactiviteiten, van klein- tot grootschalig, met verschillende vistuigen, waaronder diepwaterlonglines, kieuwnetten, drijfnetten, pelagische trawls en bodemtrawls. Het werk van CIBBRiNA met deze visserijen is gebaseerd op de gedeelde visie dat het minimaliseren van bijvangst van bedreigde soorten bijdraagt aan het behoud van gezonde en biodiverse ecosystemen. En daarbij bovendien sociale en economische voordelen biedt, zoals het voorkomen van schade aan of verlies van netten en het verbeteren van de veiligheid van vissers.

Partners uit de visserijsector en andere sectoren bundelen in dit project hun expertise en kennis om ons begrip van de sociaaleconomische aspecten van bijvangstbeperking te verbeteren, voort te bouwen op succesvolle bestaande methoden en de meest veelbelovende maatregelen te verfijnen en te testen. Uiteindelijk zal CIBBRiNA een toolbox opleveren met contextspecifieke oplossingen die praktisch bruikbaar zijn op zee, beleidsdoelen voor het beheer van de Europese visserij realiseren en internationale best practices begeleiden.

Niels Hintzen, Chief Science Officer bij de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) – een van de partners van CIBBRiNA – merkte op: “De visserijsector is al actief bezig met het vinden van manieren om bijvangst van bedreigde soorten te verminderen, door verschillende aanpassingen aan vistuigen te testen en van elkaar te leren. CIBBRiNA biedt ons de kans om op een eerlijke manier samen te werken aan bijvangstvermindering met andere belanghebbenden, in een relatie gebaseerd op vertrouwen.”

CIBBRiNA werd gelanceerd op 6 september 2023 en loopt tot augustus 2029. Het project wordt gecoördineerd door het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In totaal heeft het project 45 partners uit 13 landen en een breed scala aan sectoren, zoals de visserij, overheidsministeries, onderzoeksinstellingen en natuurorganisaties.

Op de hoogte blijven

Voor meer informatie, volg CIBBRiNA op LinkedIn en X, ga naar www.cibbrina.eu of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

underwater-gannets-2023-11-27-05-15-39-utc

CIBBRiNA: samenwerken om de bijvangst van bedreigde diersoorten in Europese visserijen te minimaliseren

In het project CIBBRiNA werkt Stichting De Noordzee met vissers, autoriteiten, wetenschappers en andere stakeholders uit 13 Europese landen. Samen…