Stichting De Noordzee wil concrete maatregelen voor verlagen CO2-uitstoot van schepen - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee is van 13 t/m 17 juli 2009 in Londen bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om te pleiten voor reductie van scheepsemissies. Momenteel zijn zeeschepen verantwoordelijk voor 2,7% van de wereldwijde CO2-uitstoot, maar dat aandeel zal in 2050 stijgen naar 18% als er geen maatregelen worden genomen.
Tijdens de IMO vergadering zullen 160 landen, meer dan 30 lobbyisten van het bedrijfsleven en enkele milieuorganisaties afspraken maken over de gevolgen van scheepvaart voor het milieu. Stichting De Noordzee coördineert in Londen een brede coalitie van milieugroepen en is een belangrijke partij in de onderhandelingen over CO2-normen voor schepen. De coalitie bestaat uit 17 personen van onder andere Seas At Risk, T&E, Oceana, Bellona en Friends of the Earth.
Scheepvaart is een vergeten bron van CO2-emissies. In het Kyoto Protocol uit 1997 zijn geen afspraken gemaakt over de uitstoot van scheepvaart. De gedachte was dat schepen weinig CO2 uitstoten en maatregelen werden aan de IMO overgelaten. In twaalf jaar tijd is er echter niets gebeurd om CO2-emissies van schepen te controleren. Uit nieuwe gegevens blijkt dat de uitstoot van schepen sterk zal toenemen als er nu geen actie wordt ondernomen. Om deze reden roepen wij de IMO op om de volgende concrete stappen te nemen:
? 40% reductie van CO2 emissies in 2020
? 80% reductie in 2050
? Nieuwe schepen moeten schoner en zuiniger worden
? Ontwikkeling van schone voortstuwing zoals SkySails
? Inzet van financiële middelen om schone scheepvaart te stimuleren
? Introductie van “het nieuwe varen” op zee:
– Langzamer varen
– Betere logistieke planning
– Beter onderhoud aan scheepsromp en motoren

Overige onderwerpen

Naast broeikasemissies kaart Stichting De Noordzee volgende week bij de IMO ook de volgende onderwerpen aan:
Afval. Nog steeds belanden jaarlijks tonnen afval in zee. Zeelieden geven toe dat er regelmatig afval overboord gaat, waaronder hele ijskasten. Dit moet veranderen door goed afvalbeheer aan boord en 100% inzameling van scheepsafval in havens.
Onderwatergeluid. Scheepsmotoren, seismisch onderzoek, heien: het levert allemaal veel lawaai op onder water, maar er zijn geen regels voor. Momenteel wordt er veel onderzoek naar gedaan en Stichting De Noordzee wil dat de IMO deze blinde vlek onder ogen ziet.
Slopen van schepen. Dat gebeurt nu nog onder mensonterende en vervuilende omstandigheden. Rederijen en sloopwerven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en schepen verantwoord laten slopen.