Stichting De Noordzee wordt maatschappelijk partner ASN Bank - Stichting De Noordzee

Tegelijkertijd werken aan natuurherstel én duurzame energie: dat unieke project startten we vorig jaar samen met Natuur & Milieu en ASN Bank. Ons doel is om in alle windparken die de komende jaren op de Noordzee worden gebouwd natuurherstel te bevorderen door kunstriffen te plaatsen en schelpdierbanken aan te leggen. Zo worden de windparken niet alleen dragers van de energietransitie, maar vormen ze ook een bron van nieuw zeeleven en biodiversiteit. Het project gaat dit jaar van start met een pilot waarbij een schelpdierbank wordt aangelegd in een bestaand windpark op de Noordzee.

‘Wij zijn trots om partner te worden van de ASN Bank. Wij kijken er ontzettend naar uit om samen met ASN te werken aan een schone en gezonde Noordzee.’ – Floris van Hest, Directeur Stichting De Noordzee.


Tip: Lees hier meer over het project!