Stichting De Noordzee zet problematiek onderwatergeluid wind op zee op de agenda - Stichting De Noordzee

Op uitnodiging van de gemeente Velsen werd vrijdag 30 mei 2008 het symposium “Windenergie met bijklank?!” gehouden in de nieuwe raadszaal van het stadhuis van Velsen.
Onderwatergeluid
De bouw van windmolenparken op zee gaat gepaard met geluidsoverlast die ontstaat door het heien van de palen van de windturbines. Dat was voor mij aanleiding dit symposium te organiseren. Door mijn achtergrond in onderwatergeluid en dolfijnensonar ben ik me ervan bewust, waarschijnlijk meer dan de meeste mensen, dat geluidsverstoring onderwater grote gevolgen kan hebben voor het leven in zee. De meeste zeedieren zijn namelijk bijna helemaal afhankelijk van geluid voor het detecteren en lokaliseren van prooien, partners, roofdieren en andere gevaren.
Goede opkomst
Het was goed om te zien dat een groot aantal direct betrokkenen aanwezig waren. De zaal was goed gevuld met vertegenwoordigers van het ministerie, de energie sector en onderzoekers. Na enkele presentaties over onderwatergeluid en het effect van geluid op zeedieren, werd in kleine groepen verder gediscussieerd over de problemen en oplossingen van onderwatergluidproductie.
Conclusies
Belangrijkste conclusies waren dat hoewel er nog veel onbekend is over de effecten van onderwatergeluid, een goede locatiekeuze voor wind op zee erg belangrijk is! De meeste aanwezigen waren het erover eens dat in de toekomst rekening dient te worden gehouden met de effecten van geluid. Wellicht moet er gezocht worden naar alternatieve bouwmethodes. Die zijn wel voor handen maar natuurlijk duurder.
Toekomst
Toch heb ik de hoop dat de bouw van meer dan 1000 nieuwe windturbines op zee in de toekomst met minder geluidsoverlast gepaard kan gaan. Voor mij was dit geslaagde symposium een eerste stap in die richting!